Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Kommunerna stödjer olika företag men summorna är inte stora

Kommunvapen.
Bild: Silja Viitala / Yle

En färsk utredning visar att kommunernas stöd till företagen är måttliga. Varken summorna eller antalet bolag som får stöd har varierat särskilt mycket under senare år.

För första gången har vi nu en klarare bild av hur kommunerna stöder företag. Statsrådet har låtit utreda hur kommunerna har stött olika företag under åren 2019–2021.

Totalt har kommunerna stött företag med några tiotals miljoner per år.

Kommunernas årliga stöd till företag 2019–2021

Sysselsättning och sysselsättningsfrämjande åtgärder: 6,6–10,5 miljoner euro

Samarbeten inom evenemangsproduktion och marknadsföring: 2,5–2,9 miljoner euro.

Stöd för att främja företagens tillväxt, utveckling och internationalisering: 2,8–3,6 miljoner euro.

I övrigt har kommunerna bland annat stött engångssatsningar i lokal infrastruktur. Under enskilda år kan satsningar på till exempel hamnar få den totala stödsumman att variera betydligt.

Dessutom beviljar kommunerna lån, borgensförbindelser, lånegarantier och eget kapital till sina egna bolag och sammanslutningar. År 2021 var den totala summan av dem mellan 137 och 328 miljoner euro.

Samma år beviljade kommunerna verksamhetsbidrag till kommunalt utvecklingsarbete och kommunägda bolag och sammanslutningar till ett värde på 6–13 miljoner euro.

I rapporten betecknas dessa summor som måttliga. Varken de totala volymerna av företagsstöd eller antalet av företag som fått stöd har förändrats särskilt mycket under 2019–2021.

Kommunerna har små resurser för att förmedla stöd

En orsak till utredningen är att EU rekommenderar ett register för kommunernas stöd till företag.

Kommunerna har också fått ge sin syn på ett sådant register. I regel förhåller sig kommunerna positivt till sådana register som underlättar deras arbete, men kritiskt till alla tänkbara förpliktelser som ökar deras arbetsbörda.

Överlag oroar sig kommunerna för att de inte har råd med tillräcklig personal för att dela ut statliga stöd. Speciellt besvärligt är läget i kommuner med färre än 10 000 medborgare.

Därför anlitar kommunerna ofta olika typer av samarbetsparter för att klara av att dela ut stöden.

Samtidigt stöder kommunerna företag i huvudsak på andra sätt än med pengar. Mest satsar kommunerna på olika typer av rådgivning och tjänster som gör det lättare för företag att etablera sig på orten.

I de fall då kommunerna ger direkta ekonomiska stöd till företag är stöden i regel små. Beroende på stödform är ofta en hel kommuns totala stöd till företag under ett år mindre än 10 000 eller till och med 5000 euro.