Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Så här ska Sibbos organisation förnyas: Fem nya sektorer ska samarbeta mer

Nya sockengården i Sibbo
Bildtext Sibbo fick ge över en tredjedel av sin personal, 350 anställda, till Östra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet. Kommunens organisation har också minskat ekonomiskt med cirka 70 miljoner euro.
Bild: Yle/Stefan Härus

När välfärdsområdet tog över social- hälsovården föll en stor bit av kommunens uppgifter och anställda bort. Därför måste Sibbo ändra hela sin organisationsstruktur.

Sibbo fullmäktige beslöt vid sitt möte på måndagen (6.2) att fortsätta bereda organisationsreformen utgående från fem olika sektorer. Kommunens nuvarande tjänster ska finnas under dem.

Organisationsreformen ska inte medföra några ändringar eller störningar i kommuninvånarnas tjänster. Reformen kommer heller inte att leda till någon personalminskning, lovar kommunen i sitt pressmeddelande.

Organisationsreformen träder i kraft stegvis, tidigast i början av maj.

När organisationen är reformerad ska den bestå av följande sektorer: småbarnspedagogik, undervisning, samhälle och miljö, centralförvaltning samt en sektor dit bland annat kultur och fritid, näringsliv och välfärd hör.

Sockengården i Sibbo
Bildtext Här, i nya Sockengården, jobbar en stor del av kommunens personal.
Bild: Yle/Stefan Härus

Småbarnspedagogiken och undervisningen har hittills varit en del av den omfattande Bildningsavdelningen men blir nu var sin enhet.

De nuvarande avdelningarna Utvecklings- och planläggningscentralen och Avdelningen för teknik och miljö bildar i fortsättningen sektorn samhälle och miljö. Kommunens ekonomi- och förvaltningstjänster fortsätter som koncernens stödtjänster och bildar sektorn för centralförvaltning.

Därutöver bildas en ny sektor som kommer att omfatta åtminstone kultur- och fritidstjänster, Sibbo institut, ungdomstjänster, tjänster för befintliga företag, sysselsättningstjänster, invandrartjänster, koordinering av välfärd, kostservice och kundservice. Det officiella namnet på den här nya sektorn diskuteras fortfarande.

Intensivare samarbete eftersträvas

I den fortsatta beredningen av reformen kommer man också noggrannare att överväga var vissa tjänster ska placeras i organisationen. Till exempel fastighetsservicen, städningen och kostservicen kan passa in på flera ställen.

”Senare kommer den nya organisationsstrukturen också återspeglas i den politiska strukturen så att eventuella ändringar i förtroendeorganen skulle träda i kraft i samband med nästa kommunalval”, säger kommundirektör Mikael Grannas i kommunens pressmeddelande.

Avsikten med sektorindelningen är att vissa funktioner ska kunna samarbete intensivare än tidigare. Man har också strävat efter en balanserad struktur, där en sektor inte skulle vara mycket större än de andra.

Direktörerna väljs senare

Direktörstjänsterna för kommunens nya sektorer kommer att besättas under det här året. De nuvarande tjänsteinnehavarna kommer att ges möjlighet att anmäla sitt intresse för en intern tjänsteförflyttning.

Vid behov kan tjänsterna också ledigförklaras externt om det inte finns någon lämplig person som kan flyttas över till en viss direktörstjänst. Efter det beslutar förtroendeorganen om direktörstjänsterna för sektorerna.

Kommunens förvaltningsstadga kommer att uppdateras och uppdateringen ska behandlas i förtroendeorganen under våren. Den nya förvaltningsstadgan kan träda i kraft tidigast den 1 maj 2023.