Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Invasiv art etablerar sig i havet kring Åland – artens påverkan på ekosystemet är ännu okänd

Flerborstmasken (Laonome xeprovala) är en främmande, invasiv art, för Östersjön.
Bild: Jenny Wikström / Åbo Akademi

En uppföljningsstudie utförd på Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö visar att en ny havsborstmask etablerat sig på Åland. Havsborstmasken hittades på sammanlagt fyra platser i den åländska skärgården.

Flerborstmasken (Laonome xeprovala) är en främmande art för Östersjön. Den första observationen från finska kustområden gjordes 2014 och den första observationen från Åland gjordes 2021.

Trots att artens ursprung ännu är okänt har barlastvatten föreslagits vara den primära orsaken för dess spridning. Barlastvatten kallas det havsvatten som pumpas i särskilda tankrar ombord ett fartyg då det inte är fullastat för att få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet.

Östersjön är relativt artfattigt, vilket innebär att nya arter kan ha en stor inverkan på våra ekosystem, om de lyckas etablera sig. Det är därför viktigt att följa upp effekterna av dessa nykomlingar.

Det bör även påpekas att när en ny art har fått fotfäste i Östersjön, är det oftast mycket svårt att stoppa spridningen, säger Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station.

Flerborstmasken har påträffats på andra områden i Östersjön i stora tätheter nära hamnar och muddringar. Tätheterna av L. xeprovala på bottnarna där den nu påträffas på Åland är än så länge ganska låga. Vid andra platser i Östersjön där L. xeprovala fått fotfäste, är tätheterna betydligt högre. Vilken effekt L. xeprovala kommer att ha på våra kustekosystem är ännu okänt.

Arten beskrevs vetenskapligt så sent som 2018, och gavs då det grekiska namnet xeprovala, som betyder ”ett plötsligt framträdande”. Något svenskt namn har arten ännu inte fått.

Diskussion om artikeln