Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Antalet sexuella trakasserier som anmäldes till polisen fördubblades på en månad

En person med långt hår och nagellack håller i en mobiltelefon.
Bildtext Sexuellt antastande kan enligt den nya sexualbrottslagen också begås genom ord, meddelanden eller bilder.
Bild: Getty Images

Antalet misstänkta fall av sexuellt antastande som anmäls till polisen har fördubblats sedan den nya sexualbrottslagen trädde i kraft. Antalet misstänkta våldtäkter har också ökat markant.

Förnyelsen av sexualbrottslagen har märkts av på polisstationerna redan under den första månaden som den varit i kraft.

Enligt Polisstyrelsens statistik kom omkring 80 fall fall av misstänkt sexuellt antastande till polisens kännedom i januari. Det är dubbelt så många jämfört med januari i fjol.

Flera brott kan ingå i en brottsanmälan.

En graf med två staplar som visar antalet fall av sexuellt antastande i januari 2022 och januari 2023: 38 respektive 79.

Siffran för januari innehåller ändå en del fall som inträffade före årsskiftet, och för de här fallen gäller den nya lagen inte, utan de utreds alltid i enlighet med den lagstiftning som gällde vid tidpunkten för händelsen.

Det ökade antalet anmälda brott förklaras delvis av att en del av de brott som tidigare utreddes som ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet enligt den nya lagen är sexuellt antastande.

Definitionen av sexuellt antastande blev bredare i början av året, då också andra gärningar än beröring blev straffbara. Sexuellt antastande kan numera också begås genom ord, meddelanden eller bilder.

Under hela år 2022 kom sammanlagt över 760 fall av sexuellt antastande till polisens kännedom.

Ökningen förvånar inte Polisstyrelsen

Polisinspektör Pekka Heikkinen vid Polisstyrelsen säger att ökningen i antalet anmälningar om sexuellt antastande är betydande, men inte förvånande.

Enligt Heikkinen har trenden varit synlig sedan början av året.

– Väldigt få lagstiftningsreformer har varit så mycket framme som den här.

Heikkinen bedömer att tröskeln att anmäla den här typen av brott har sjunkit tack vare en ökad medvetenhet om den nya lagen och den hjälp som erbjuds av myndigheter.

– Folk vågar anmäla, skammen har försvunnit.

Heikkinen säger ändå att det inte går att dra särskilt långtgående slutsatser utifrån bara en månads data, framför allt när det gäller grova sexualbrott. Antalet anmälningar varierar från månad till månad.

Stor ökning i antalet anmälda våldtäkter

Antalet misstänkta våldtäkter och försök till våldtäkter som anmäls till polisen ökade med nästan 60 procent jämfört med januari förra året.

En graf som visar antalet Våldtäkt och försök till våldtäkt i januari 2022 och januari 2023: 100 respektive 159.

Sammanlagt kom kring 1 560 våldtäkter och våldtäktsförsök till polisens kännedom i fjol.

I den nya lagen definieras våldtäkt enligt brist på samtycke.

Artikeln är en översättning av Yle uutisets artikel Poliisin tietoon tulleiden ahdistelutapausten määrä tuplaantui kuukaudessa: näin seksuaalirikoslain kiristäminen näkyy käytännössä.