Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Solparken i Hangö remitterades med förkrossande majoritet

Solpanelervid Östra industriområdet i Hangö invid Fermions fabrik.
Bildtext Ett företag i Hangö har använder sig av solenergi. På andra sidan stakete börjar det område som kallas Östra industriområdet.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Förslaget att arrendera ett 50 hektar stort område för en solkraftspark på 40 år åt ett energibolag stötte på kompakt motstånd i fullmäktige på tisdagen (7.2). Arrendetavtalet remitterades med rösterna 29-2.

Det är det danska bolaget Better Engergy Finnish Solar 315 som vill hyra området för att resa solpaneler.

Det var SFP:s Barbro Wikberg som föreslog en remiss och att staden antingen gör en egen värdering av området eller konkurrensutsätter det.

En kvinna i övre medelåldern står ute. Tallskog i bakgrunden.
Bildtext Fullmäktigeledamot Barbro Wikberg (SFP) var inte berdd att godkänna utkastet till ett arrendeavtal mellan staden och bolaget Better Energy för byggandet av en solkraftspark.
Bild: Christoffer Westerlund /Yle

Hon var kritiskt till att det elva sidor långa utkastet till arrendeavtal hade skrivits av bolagets jurister och inte av staden.

Wikberg befarade att avtalet innehåller fallgropar som kan komma att bli dyra för staden.

SDP:s Jouko Kavander stödde Wikbergs förslag med motiveringen att det är staden som ska göra avtal utgående från egna premisser, inte bolagen som ska diktera villkoren.

Han tog upp flera andra punkter som han saknade svar på i utkasten. Han nämnde bland annat saker som gällde i vilken riktning och vinkel panelerna byggs och att det inte gjorts utredningar hur vattenrör och kraftledningen som går genom området påverkas.

Jouko Kavander, fullmäktiges ordförande i Hangö sedan 2017.
Bildtext SDP:s Jouko Kavander hade själv traskat omkring på det aktuella området för att bilda sig en uppfattning om det då han ansåg att det fattades relevant information i arrendeutkastet.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kavander gillade inte heller att energibolaget ska ha noll euro i aktiekapital. Han anser också att utkastet innehåller ekonomiska villkor som inte är till fördel för staden.

Han tyckte att kontraktet likande kvällsmjölkning (iltalypsy) från bolagets sida och efterlyste en kvällsskola för fullmäktige så att alla säkert vet vad de fattar beslut om nästa gång ärendet behandlas.

Också de obundnas Rolf Nyström stödde Wikbergs förslag, varefter följde en lång och kritisk diskussion. Flera betonade att de välkomnar solenergi, men inte på vilka villkor som helst.

Arrendeavtalet remitterades med rösterna 29-2.

Endast SFP:s Fredrik Rantala och Samlingspartiets Ville Ekroos stödde stadsstyrelsens förslag.

Planerna på en solkraftspark på Östra industriområde har behandlats flera gånger i stadsstyrelsen innan det kom till fullmäktige.

9.2.2023 Tidigare stod det att stadsdirektör Denis Strandell hade berett ärendet till fullmäktige. Det har ändrats till ”stadsstyrelsens förslag”.

Diskussion om artikeln