Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det ska bli lättare för chaufförer att ladda med el och tanka med gas

Uppdaterad 08.02.2023 21:56.
Sähköauto Opel Corsa E:n latauspistoke.
Bildtext Antalet eldrivna fordon har ökat snabbare än förutspått i Finland.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Trafiksektorns utsläpp är fortfarande höga i Finland. Nu har ett program för att förbättra distributionsnätet för el-, metan- och vätgasfordon precis skickats på remiss.

Hela en femtedel av Finlands utsläpp kommer fortfarande från trafiken, och det här har varit svårt att ändra på.

Nu höjer Finland ambitionerna för fordon drivna på el och gas: om trafiksektorns utsläpp ska minska måste det bli lättare att både ladda elbilar och tanka gasbilar, i hela Finland.

Ett nytt program för att utveckla infrastukturen för ladd- och tankstationer har nu gått på remiss.

– Vi måste försäkra att det finns bra laddmöjligheter i hela Finland, men också att det inte blir rusning vid laddstationer på områden med livlig trafik, säger Tuuli Ojala på Kommunikationsministeriet.

Därför höjs ambitionerna. År 2030 ska huvudlederna i Finland ha snabbladdare på 150 kilowatt på högst 50 kilometers avstånd. Också på områden med livlig trafik måste snabbladdningsmöjligheterna stärkas.

Särskilt den tunga trafiken behöver ställa om fortare

Utvecklingen för elfordonen har gått snabbare än förutspått. Antalet eldrivna personbilar har vuxit snabbt, men också antalet skåpbilar och bussar som går på el har fördubblats på ett år.

Även om antalet laddstationer växer stadigt går det inte tillräckligt snabbt. För den tunga trafiken finns det inget fungerande laddningsnät. Elbussar i kollektivtrafiken och distributionsbilar hos budföretag laddas på depåer och i företagens egna utrymmen.

– För att de här fordonen ska kunna köra längre sträckor behövs satsningar på laddnätet. Dessutom är det här något EU förutsätter av oss, säger Ojala.

Särskilt med tanke på den tunga trafikens behov måste också tankstationerna för biogas och väte eller syntetisk metan byggas ut. I dag är till exempel tankmöjligheterna för biogas i hög grad koncentrerade till södra Finland.

Laddningsinfrastrukturen i Finland byggs ut på marknadens villkor, men Kommunikationsministeriet nämner också hushållens laddstationer och till exempel laddstationer vid gatuparkering som en viktig del av utvecklingen. Kommunerna och regionerna har en central roll i frågan, också gällande var infrastrukturen för tung trafik kan byggas.

Ett ”minst” rättade stíll ”högst” i artikeln kl. 21.56. Avståndet mellan snabbladdare på 150 kilowatt ska inte överstiga 50 kilometer längs huvudvägarna år 2030.

Diskussion om artikeln