Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: ”Ett litet ordförråd i tvåårsåldern kan påverka skolframgången hos barn”

baby tittar på en bok
Bildtext Utvecklingsförloppet för barnets språk läggs redan innan två års ålder.

Ny forskning vid Åbo Akademi visar att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor inte enbart i ordförrådets storlek utan också i ordförrådets tillväxt under de första åren.

Anette Nylund, forskare i logopedi vid Åbo Akademi, har forskat i vilken inverkan barnets uppväxtmiljö och tidiga ordförrådsutveckling har på ordförrådets utveckling i fortsättningen. Framför allt tittade hon på skillnader mellan pojkar och flickor.

Enligt Nylund är det viktigt att undersöka språkutvecklingen hos barn redan under de första åren, eftersom utvecklingsförloppet för barnets språk läggs redan innan två års ålder. Barnen som deltagit i forskningen var i åldern 13 till 24 månader.

– Vi vet att tidig ordförrådsutveckling kan påverka språket senare, men också skolframgången senare. En annan fråga är att det finns stora variationer mellan barn både i när de börjar tala och under de första åren. I vår forskning ville vi komma mer in i vad som påverkar den stora variationen.

I sin doktorsavhandling granskade Nylund betydelsen av återkommande luftvägsinfektioner på ordförrådets storlek, betydelsen av pappans närvaro för ordförrådets tillväxt och vilken betydelse föräldrarnas utbildningsgrad och arbete har.

Kvinna med brunt lockigt hår som ler.
Bildtext Anette Nylund.
Bild: Åbo Akademi

Det övergripande resultatet var att pojkar och flickors ordförrådsutveckling påverkas av olika faktorer. Det finns alltså skillnader mellan flickors och pojkars språkutveckling.

Flickor är snabbare på att lära sig flera ord i en tidig ålder.

– Om jag har ett litet ordförråd i tvåårsåldern kan jag se det både i skolframgången och i 17-årsåldern vid vissa språkuppgifter, men inte alla, säger Nylund. Det som är viktigt att komma ihåg är att de flesta resultaten är på gruppnivå, så det betyder inte att det gäller alla.

Enligt Nylund var det överraskande att pojkars ordförråd redan då de är 13 månader, kunde visa hur språket utvecklades under det andra levnadsåret.

– Jag tror att det här är viktigt att veta för då vet vi att även om språkets utveckling känns väldigt litet vid 13 månaders ålder, så kan vi sätta in stödåtgärder då vi vet detta mer specifikt.

Föräldrarnas språk med varandra gör skillnad

Forskningens resultat visar också att om mamman har en högre tjänst så lär pojkar sig flera ord under sitt andra år i jämförelse med om mamman har en lägre tjänst. Med högre tjänster avses i det här fallet att mamman har har ett större ansvar inom sitt arbete.

– Överlag visar forskning att föräldrars utbildning och tjänsteställning påverkar barnets språkutveckling. En förklaring är att man är van att röra sig med en annan vokabulär som man ger vidare. En annan möjlighet är att man är mer medveten om vad som påverkar barnets tidiga utveckling.

Studien gick också in på vilken betydelse pappans närvaro hade för hur många ord barnet kunde. Pojkar i familjer där pappan jobbade mindre än heltid kunde fler ord i jämförelse med pojkar där pappan arbetade heltid.

– Eftersom pappans roll kom upp tidigare i forskningen så ville vi fokusera också bara på pappans roll. Så förutom att vi såg på om han jobbade heltid eller inte, tittade vi på hur många timmar pappan var med barnet under det första året och om han hade tagit ut föräldraledighet under det första året. Av dessa var det endast det att pappan inte jobbade heltid som som påverkade ordförrådet.

Enligt Nylund kan en förklaring vara att man då är två vuxna som talar med varandra på ett annat sätt än då en ensam förälder talar med barnet.