Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Alla brottsmisstänkta chefer friades i muthärva inom Esbo stad – märkligheter upptäcktes ett år före staden gjorde polisanmälan

Skylt som beskriver Esbo stads lokalcentrals verksamhet.
Bildtext Esbo stads affärsverk Lokalcentralen bygger och underhåller lokaler som ägs av staden.
Bild: Petter Blomqvist/ Yle

Fyra chefer inom affärsverket Lokalcentralen vid Esbo stad misstänktes för tjänstebrott i fallet där en VVS-expert fick misstänkta mutor och lurade staden på närmare en miljon. Ingen av cheferna åtalades.

Svenska Yle berättade tidigare om en VVS-expert vid affärsverket Lokalcentralen vid Esbo stad som tog misstänkta mutor på över en miljon euro.

Han fick elektronik, maskiner och en motorbåt av ett företag i utbyte mot att staden beställde sotning från företaget.

Han och vd:n för företaget ska också ha lurat Esbo stad att betala omkring en miljon euro för mycket till företaget. De här pengarna har sedan möjliggjort de ”gåvor” som företaget köpt till den anställda vid staden.

Domen i fallet ges i slutet av februari.

Att staden har brustit i övervakningen är klart. I bokslutets verksamhetsberättelse för 2021 skriver staden att ”risken för missbruk finns eftersom det brustit i övervakningen av affärsverkets beställnings- och faktureringsprocesser”.

Förundran över stigande kostnader för sotning

Åklagarbeslut som Svenska Yle tagit del av visar att Lokalcentralen upptäckte märkligheter i beställningen av sotning hösten 2019. Det här var ett år före polisanmälan gjordes.

Den nu åtalade VVS-experten beställde sotning från ett enda företag som inte fanns bland de företag staden hade avtal med. Staden hade då betalat över 2,5 miljoner euro till företaget.

Serviceproduktionschef Taneli Kalliokoski förundrade sig över kostnaderna.

Sammanlagt betalade Esbo flera miljoner till företaget, enligt uppgifter över stadens anskaffningar.

Under 2018 köpte staden tjänster för 1,5 miljoner euro från företaget, medan summan 2019 låg på 4,2 miljoner euro. Det finns inte uppgifter om hur mycket av det här som är sotning. Det utpekade företaget hittas inte alls bland uppköpen under 2017.

Gick inte att utreda bakgrunden till alla räkningar

VVS-experten ska ha förklarat för Kalliokoski att de andra företagen vägrade ta emot beställningar och därför beställde han sotning från ett företag som staden inte hade avtal med.

En annan av de brottsmisstänkta cheferna, Minna Pelkonen, berättade att det rådde beställningsförbud för två av de företag som staden hade avtal med. Förbudet kan bero på att ett företag inte följer avtalet med staden eller inte längre uppfyller stadens kriterier.

Ett annat företag vägrade sota på vissa ställen och därmed var det befogat för staden att beställa från ett företag som inte valts i upphandlingen.

Pelkonen godkände räkningar utan att känna till vem som hade gjort beställningen och om den gjorts enligt reglerna.

Pelkonen godkände räkningar utan att känna till vem som hade gjort beställningen och om den gjorts enligt reglerna. Hon godkände räkningar på över 6 000 euro fastän VVS-experten inte hade befogenheter att göra beställningar som överskrider den summan.

Kalliokoski gjorde på samma sätt eftersom det enligt honom inte är möjligt att utreda bakgrunden till alla räkningar. Han litade på att beställningen och räkningarna var korrekta.

Saknas bevis för brott mot tjänsteplikt

Men varken Pelkonen eller Kalliokoski kan åtalas för brott mot tjänsteplikt, anser åklagaren.

Det saknas bevis för att Pelkonen med avsikt eller med oaktsamhet försummat tjänsteplikten att övervaka beställningarna.

I förundersökningen framkom inte att Kalliokoski kände till att VVS-experten brutit mot föreskrifterna på ett sätt som krävde att han ingriper.

En annan chef vid Lokalcentralen, Esko Halmesmäki, friades också av åklagaren eftersom det saknas bevis för att han försummat sin plikt att övervaka beställningarna. Han slutade vid Lokalcentralen våren 2018, vilket är före de misstänkta mutbrotten skedde.

Finno skola
Bildtext En orsak till det ökade behovet av sotning är att flera skolor har problem med inneluften. På bilden Finno skola.
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

Lokalcentralens vd kände till märkligheterna ett år före polisanmälan

Lokalcentralens vd Maija Lehtinen misstänktes för brott mot tjänsteplikt mellan åren 2017 och 2020.

Hon ska ha blivit medveten om att allting inte stod rätt till hösten 2019 då Kalliokoski informerade henne. Han berättade att VVS-experten beställde sotning för flera miljoner från ett företag staden inte hade avtal med. I det här skedet ska Lehtinen inte ha känt till att VVS-experten brutit mot bestämmelserna.

Därmed anser åklagaren att hon inte har försummat övervakningen på ett sätt som gör att hon kan åtalas för brott mot tjänsteplikt.

Fick misstänkta mutor ännu sommaren 2020

VVS-experten sades upp i september 2020 och polisanmäldes av staden i oktober samma år. Enligt åtalet pågick mutbrottet till och med den 21 augusti 2020 medan fifflandet med räkningar pågick till 27 maj 2020.

Enligt dokument som Svenska Yle tagit del av beställde VVS-experten en biltrailer värd nästan 3 000 euro i juni 2020, t-skjortor och en mössa i juli 2020 samt ett dörrlås i augusti 2020.

Det här visar att han beställde och fick misstänkta mutor ännu sommaren 2020.

Varför dröjde det då ett år för staden att polisanmäla honom?

Olli Isotalo, nyvald teknisk direktör i Esbo
Bildtext Cheferna vid Lokalcentralen får inte ge intervjuer om fallet utan hänvisar till stadsmiljödirektör Olli Isotalo.
Bild: Pekka Sipola

Berörda chefer får inte ge intervjuer

Esbo stad har bestämt att de berörda inte får ge intervjuer om händelserna. Det här säger både Lokalcentralens vd Maija Lehtinen och serviceproduktionschef Taneli Kalliokoski.

Kommunikationen sköts av stadsmiljödirektör Olli Isotalo. Enligt honom uppstod misstankar om brott först hösten 2020 då polisanmälan gjordes.

– Jag känner inte till att någon misstänkte brott i ett tidigare skede. Först när staden utredde att kostnaderna stigit oskäligt mycket och att bestämmelser brutits gjordes en polisanmälan, säger Isotalo.

Men gick inte staden till botten med saken när de stigande kostnaderna upptäcktes hösten 2019?

– Vid den här tiden gjorde staden många beställningar om sotning för att det fanns inneluftsproblem i flera skolor. Det var en av de första åtgärderna vi tog till om det fanns något fel. Vi upptäckte först senare misstankar om brott och då gjordes polisanmälan genast, säger Isotalo.

”Har inte varit möjligt att kontrollera vad räkningen handlar om i systemet”

Isotalo anser inte att övervakningen brustit utan att systemet där räkningar godkänns inte varit tillräckligt omfattande. Det här har nu åtgärdats, men det möjliggjorde bluffräkningar och att staden betalade närmare en miljon euro för mycket till företaget.

– Mängden räkningar är enorm och det har inte i systemet varit möjligt att kontrollera vad räkningen handlar om, säger Isotalo.

Men det har knappast funnits någon automatik i att cheferna måste godkänna alla räkningar?

– Det handlar om vilken information som finns i systemet. Det är en annan sak om man bara godkänner några räkningar per dag. Om en person väljer att begå brott är det möjligt oberoende av system. Frågan är om personen åker fast eller inte. Risken att åka fast ska förhindra brott.

Diskussion om artikeln