Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny EU-förordning kan påverka hur städerna bygger bostadsområden: ”Det står i konflikt med våra målsättningar”

Förort i Lovisa.
Bildtext Den nya förordningen skulle inte tillåta städer att hugga ner fler träd för att bygga nya bostadsområden, så en växande stad kan istället välja att riva gamla småhusområden och bygga nytt och tätare på platsen. Arkivbild från Lovisa.
Bild: Yle / Hanna Othman

EU förbereder som bäst en förordning som kan stoppa större städer från att bygga nya bostadsområden, och i stället sätta press på glest bebyggda kommuner att utvecklas snabbare.

Om förordningen skulle gå igenom i sin nuvarande form kan det försvåra kommunernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur som är skadlig för naturen, enligt Nylands förbund.

I östra Nyland hör Borgå till städerna som borde bromsa sin tillväxt. Det här kan leda till ett tryck på kommuner som Sibbo, Lovisa och Lappträsk att i stället bygga ut snabbare.

Förordningen är en del av EU:s strategi för biologisk mångfald, som medlemsländerna har förbundit sig till. Men den här förändringen i artikel 6 i förordningen om restaurering av natur tycker de finländska experterna är orättvis för de finländska städerna.

Det som förordningen kräver av städerna är att de bevarar arealen för grönområden och områden med trädtäckning på samma nivå som de var 2021. Dessutom borde grönområdena öka med fem procent till 2050.

Trädtäckning är mängden träd på en viss yta där trädkronorna bildar en helhet. Senast 2050 borde tio procent av kommunens areal bestå av trädtäckning.

Borgå stad sett från Näse sten.
Bildtext Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystem och för att klimatanpassa städer. De kan också fördröja och infiltrera dagvatten. Arkivbild från Borgå.
Bild: YLE / Hanna Othman

Det här betyder att då städerna bygger nya bostadsområden så borde de plantera lika mycket nya träd som de fäller.

– Alternativet är att riva glest byggda gamla småhusområden och bygga tätare än tidigare på platsen, säger Ilona Mansikka som är planläggningschef på Nylands förbund för Yle Uutiset.

Östnyländska kommuner emot förslaget

Om förordningen skulle gå igenom i sin nuvarande form skulle det betyda att Borgå stad inte kan fortsätta bygga enligt planerna.

– Det betyder att vi inte kan utnyttja den infrastruktur och de områden som vi redan har i användning för exempelvis bosättning och arbetsplatser. Vi borde balansera på ett nytt sätt, och det står i konflikt med många av de målsättningar som vi hittills haft, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Dan Mollgren utomhus. I bakgrunden syns en grävmaskin.
Bildtext Dan Mollgren är stadsplaneringschef i Borgå.
Bild: Milena Hackman / Yle

Mollgren ser att grundproblemet är att det är ett sameuropeiskt projekt.

– Målsättningen, alltså att naturens mångfald ska bevaras och restaureras är sund och fiffig. Men vi har länder som Finland och Sverige där befolkningstätheten är den lägsta i Europa, och sedan länder i mellaneuropa som Belgien där befolkningstätheten är tjugofaldig och stadsstrukturen något helt annat, säger Mollgren.

Han tycker att det till och med inom Nyland är svårt att skapa likadana spelregler för exempelvis Helsingfors, Kervo och Borgå.

Borgå är en stor stad till ytan där ändå bosättningen är centrerad till några platser, och där det finns en någorlunda tät infrastruktur som staden tänkt utnyttja vidare så att de kan växa där de redan finns.

Hus på Majberget i Borgå
Bildtext Det kommer inte att bli aktuellt att riva ner något småhusområde i Borgå på grund av förordningen, tror Mollgren.
Bild: Yle/Stefan Härus

– Det är fiffigt eftersom vi då använder mindre energi till att röra oss, vi har servicen nära och har en hög användningsgrad på de vägar som vi har. Förordningen kan leda till att vi splittrar den här samhällsstrukturen och breder ut oss, vilket betyder att vi borde bygga mera infrastruktur och det ser jag inte alls som hållbart, säger Mollgren.

Pressen skulle växa för Lovisa och Sibbo

Dan Mollgrens kolleger i Lovisa och Sibbo är inne på samma linje som han, alltså att det är en fin sak att försöka bevara naturens mångfald, men att sättet att genomföra det är minst sagt märkligt.

– Att dela upp administrativa områdens skyldigheter med miniräknare och måttband känns förvirrande, säger Marko Luukkonen som är chef för stadsplaneringsavdelningen vid Lovisa stad.

Om förordningen går igenom så tror han ändå att det tar lång tid innan möjliga lagförändringar om markanvändning börjar gälla.

– På kort sikte har vi en bra situation då det kommer till lediga företagstomter. På längre sikt borde vi kalkylera vad som verkligen krävs av oss om det blir en större press på Lovisa att bygga mera, säger Luukkonen.

Byggarbetsplats med två nästan färdiga hus vid väg.
Bildtext Som bäst byggs flera nya hus på Drottningstranden i Lovisa.
Bild: Milena Hackman / Yle

Suvi Kaski som är översiktsplaneringschef vid Sibbo kommuns enhet för strategisk planering säger att Sibbo växer redan nu med god fart och klarar nog av att växa också i fortsättningen.

– En ökad hård press på att växa under en längre tid kan förstås leda till att det blir svårt att producera tillräckligt med tjänster för kommuninvånarna, och att få infrastrukturen att räcka till.

Hon vet berätta att det har föreslagits att förordningen bara skulle gälla städer vars yta består av under tio procent grönområden. I Finland har alla städer mer än tio procent grönområden och skulle i så fall inte påverkas.

– Naturen är närvarande på ett helt annat sätt i de finländska städerna. Finska storstäder har redan nu 31–48 procent mera grönområde än andra europeiska storstäder, säger Sibbo kommuns utvecklingsdirektör Pirjo Siren.

Utsikt över några hus och skogen.
Bildtext I Sibbo anses fortfarande över 50 procent av invånarna bo på områden som räknas som landsbygd, men räcker inte länge till innan majoriteten bor i tätorter. Arkivbild från Nickby gård.
Bild: Dayana Atazhanova / Yle

Hon anser att förordningen har gjorts med de andra storstäderna i åtanke.

Behandlingen av restaureringsförordningen fortsätter på EU-nivå. De finländska aktörerna försöker påverka innehållet i artikel 6 under våren.   

Helsingfors, Esbo och Vanda samt Nylands, Päijänne-Tavastlands och Kymmenedalens förbund publicerade i januari ett gemensamt ställningstagande som innehåller korrigeringsförslag och exempel på artikelns konsekvenser i Finland. 

Diskussion om artikeln