Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Polisen om lönestrulet i Helsingfors: Ingen gjorde fel med flit, inga brott begicks

Helsingin kaupungintalo.
Bildtext Polisen inleder inte en förundersökning om Helsingfors stads problem att betala ut löner.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Helsingfors stads problem att betala ut löner beror inte på någon enskild tjänstemans oaktsamhet. Det visar polisens förutredning. Polisen kommer inte att inleda en förundersökning.

I somras anmälde fackföreningen Tehy och flera privatpersoner Helsingfors stad till polisen på grund av stadens problem att betala ut rätt löner. Polisen inledde en förutredning för att klarlägga ifall det fanns skäl att misstänka enskilda tjänstemän för brott mot tjänsteplikt.

Stadens problem med löneutbetalningarna började i samband med att staden tog i bruk ett nytt lönesystem. En stor del av datan som skulle flyttas över från det gamla systemet följde inte med till det nya systemet. Enligt polisens förutredning kunde de här problemen inte upptäckas före det nya systemet tagits i bruk.

I polisens utredning kan man läsa att riskbedömningen misslyckades då det nya lönesystemet togs i bruk. Det uppstod fler fel och det tog längre att lösa dem än vad Helsingfors stad hade räknat med.

Polisen konstaterar vidare att tusentals löneutbetalningar visserligen försummats. Vilket innebär att gällande kollektivavtal inte följts. Trots det här klassas inte försummelserna som en polissak. Till att börja med kan löneräknarna på stadens lönekontor Talpa inte hållas ansvariga, de har bara försökt genomföra ett beslut som stadens ledning tagit.

Polisen: Det här är inte en polissak

Enligt polisens tolkningar har inte heller stadens ansvariga chefer begått några tjänstebrott. Det här eftersom löneutbetalningar enligt polisens tolkning inte handlar om utövande av offentlig makt. Polisen har inte heller hittat några tecken på att stadens ansvariga chefer skulle ha överskridit sina befogenheter och på det sättet gjort sig skyldiga till tjänstebrott.

Ansvariga på Helsingfors stad har också skjutit till mer resurser för att lösa problemen, vilket enligt polisen visar att de tagit problemen på allvar.

Det går att kritisera stadens ledning för att deras försök att lösa problemen inte fungerat men det betyder inte att de skulle ha brutit mot sin tjänsteplikt eller överskridit sina befogenheter, skriver polisen i ett utlåtande.

Polisen kommer alltså inte att inleda en förundersökning i fallet utan konstaterar att löneproblemen inte kan utredas genom en straffrättslig process. Däremot finns det andra rättsliga instanser där de berörda kan få avtalsbrottet prövat, i förvaltningsrätten eller som ett civilmål.

Beslutet kan inte överklagas.

Läget normalt först i höst

Helsingfors stad har haft problem med löneutbetalningen sedan i våras, då staden tog i bruk ett nytt löneutbetalningssystem.

Av stadens närmare 40 000 anställda har ungefär 10 000 drabbats. Ungefär hälften av dem har anmält att de helt och hållet gått miste om minst en månadslön. En del anställda har också fått för lite eller för mycket lön.

Löneutbetalningsproblemen har kostat Helsingfors stad 3-4 miljoner euro i extra utgifter. I budgeten för 2023 har 6 miljoner euro reserverats för att korrigera problem i löneutbetalningen.

Staden uppskattade i mitten av januari att löneutbetalningsproblemen kommer att lätta till hösten.

Diskussion om artikeln