Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ska få regler för hur sent musik får spelas – bredare politisk diskussion efterlyses

En publik på 5000 människor på julifestivalen i Ekenäs.
Bildtext Musikevenemangen i Stallörsparken i Ekenäs brukar locka tusentals besökare. Arkivbild.
Bild: Yle/Sofia Kajander

Raseborg ska få riktlinjer med klara regler för musikbuller. Målet är att Raseborg ska vara en levande stad med konserter och evenemang. Samtidigt ska invånarna bli så lite störda som möjligt.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg hade möte på onsdagskvällen (8.2) och diskuterade riktlinjerna för musikbuller.

Det är stadens tjänstemän som fattar beslut om buller. Undantag är evenemang med minst 5 000 deltagare som nämnden fattar beslut om.

Staden får i medeltal in knappt tio anmälningar om musikbuller per år – det sker ofta under sommaren då miljö- och byggnadsnämnden inte har möten.

Tjänstemännen hoppas nu på en bredare politisk diskussion om vilka riktlinjer Raseborg ska ha. Det förekommer både påtryckning från arrangörer och näringsidkare som hoppas på senare evenemang och från invånare som önskar strängare begränsningar.

Stränga regler i Manchester

Då tjänstemännen har berett det här ärendet så har de bland annat tittat på vilka regler som gäller under evenemang i Helsingfors, Tammerfors och Manchester och i flera andra storstäder i Europa.

De flesta städer har ganska stränga regler och få tillåter musik efter midnatt. I till exempel Manchester ska buller upphöra senast klockan 23 och efter det ska musik inte höras in till bostäder som har vädringsfönster öppna.

Riktlinjer görs upp

Enligt de riktlinjer som nu görs upp kan ljudförstärkare i de flesta fallen användas utan bulleranmälan under evenemang fram till klockan 22. Om det inte görs anmälan ska ändå grannarna informeras och arrangörerna ska minimera störningarna.

Under evenemang som slutar efter klockan 22 är förslaget att sluttiden för musikevenemang i Ekenäs och Karis centrum ska vara vid midnatt. En sluttid på klockan ett på natten ska kunna beviljas för en dag per år.

Om uteserveringar och festlokaler har högt ljud som sprids till grannbyggnader ska det anmälas till stadens miljöenhet som fattar beslut hur ljudet regleras.

Miljö- och byggnadsnämnden diskuterade riktlinjerna för buller på onsdagskvällen och väntar nu på kommentarer från Sydspetsens miljöhälsa och från Raseborgs stads evenemangsgrupp.

Diskussion om artikeln