Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunala tomter går inte åt som förr: ”Om bara ränteläget lugnar ner sig kommer folk börja bygga”

Man i 40-årsåldern står inomhus framför en karta. Han ser in i kameran.
Bildtext Tomtchef Christoffer Rönnlund på Vasa stad säger att det det finns efterfrågan på tomter men att de märkt av en nedgång.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Under 2022 delade Vasa stad ut märkbart färre tomter än tidigare. Liknande fenomen syns i flera kommuner.

Höga räntor och höga materialkostnader är två saker som orsakar osäkerhet på marknaden.

– Det finns efterfrågan på tomter, men det är klart att vi har märkt en ganska ordentlig nedgång jämfört med tidigare år, säger tomtchef Christoffer Rönnlund på Vasa stad.

Christoffer Rönnlund säger att de på Vasa stad egentligen märkte av minskningen redan under den senare halvan av 2021. Men någon ekonomisk förlust för staden har det inte inneburit att färre tomter delas ut och inte kan han heller säga att staden har för många lediga tomter just nu.

Flygfotografi över glesvuxen skog intill väg och bostadsområde
Bildtext Ett av Vasa stads populära bostadsområden finns på Björsberget i utkanten av Sundom.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Någon prissänkning är inte på gång i Vasa. Däremot har Vasa stad ett färskt beslut om att ge yrkesbyggare i större utsträckning möjlighet att reservera tomter, marknadsföra byggprojekt och hitta en kund som vill köpa huspaketet. Tanken är att Vasa stad ska överlåta tomten till kunden och inte till yrkesbyggaren.

– Vi har märkt att det i dag är större efterfrågan på nyckelfärdiga lösningar än tidigare. Det är ganska stort steg för många att påbörja ett byggprojekt. Plus att vi bedömer att yrkesbyggare har större möjlighet att bedöma slutpriset för projektet, vilket har varit en stötesten för privata att man har svårt att säga vad är slutsumman.

Vad tror du om det kommande året?

– Någon spåkula har jag inte, men på något vis verkar det åtminstone som att materialpriserna har stabiliserats och till och med kommit ner lite. Om bara ränteläget lugnar ner sig och inte fortsätter i samma takt tror jag folk kommer att börja bygga.

Märks av i flera kommuner och städer

Vasa är på inget sätt unikt i att de kommunala tomterna inte gått åt i samma utsträckning som tidigare år.

År 2020 sålde Korsholms kommun 20 egnahemstomter, år 2022 var man nere på 11 sålda tomter.

– Det är klart att de stigande räntorna och byggkostnaderna påverkar beslut om byggandet men efterfrågan av kommunens tomter beror också på utbudet, säger markanvändningsingenjör Tony Östersund på Korsholms kommun.

Snöig väg som leder ut till obebyggt bostadsområde
Bildtext Korsholms kommun har nyligen öppnat ett nytt bostadsområde intill Gammelstadsvägen i Smedsby.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Tony Östersund påpekar att vissa områden intresserar mer än andra och att nya attraktiva bostadsområden brukar locka mer än andra. Han upplever ändå att det finns mer osäkerhet nu än tidigare.

– Det har blivit lite vanligare med anhållan om förlängning av reserveringstiden samt även en del avbrytande av tomtreserveringar, vilka kan ha att göra med det nuvarande läget, skriver Östersund i ett mejl till Yle Österbotten.

Också i Larsmo har det skett en viss förändring, även om markanvändningsingejör Thomas Käldström säger att de har marginellt fler lediga tomter nu än normalt på grund av att de tagit i bruk en del nya bostadsområden.

I Karleby kommer man att börja dela ut tomter från två nya områden under våren och förstå då kan man säga något om hur intresset är för att bygga. Men visst har man redan märkt av en viss försiktighet.

Brist på tomter i Kristinestad

I Kristinestad har man motsatt problem, staden måste anlägga nya bostadsområden för att kunna bemöta behovet.

Att det går bra i Kristinestad och Kaskö hoppas man också kunna dra nytta av i Närpes. Det finns gott om lediga tomter både i centrum av Närpes och utanför.

– Det som förändrade situationen i en positiv riktning var besluten om kommande industrietableringar i grannstäderna Kaskö och Kristinestad, som ju påverkar hela regionen, säger markanvändningsingejör Johan Silfversten på Närpes stad.

Diskussion om artikeln