Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Författareföreningen diskuterade framtiden för Villa Biaudet i Lovisa – knappast någon finansiell hjälp att vänta från staden

Villa Biaudet i Lovisa
Bildtext Så här såg huset ut 2018 medan det ännu var liv i huset, då författaren Bosse Hellsten bodde där. Arkivbild.
Bild: Yle / Leo Gammals

I stadsdelen Neristan i Lovisa finns ett rött trähus med blå dörrar där fiktiva karaktärer fötts och romaner blivit till. Villa Biaudet har varit ett hem för finlandssvenska författare sedan 1970-talet.

Författaren Bosse Hellsten är den sista personen som bott i huset. Efter att han flyttade ut sommaren 2022 gjordes det en konditionsgranskning. Villa Biaudet är i dåligt skick och nu står ägaren Finlands svenska författareförening inför en svår fråga: renovera eller sälja?

Yle Östnyland har tidigare skrivit om att frågan delar åsikter bland författarna.

Vissa tycker att huset borde renoveras och fortsätta användas som författarhem, andra att huset borde säljas. Huset donerades till författareföreningen av makarna Léon Biaudet och Ulla Bjerne. Enligt testamentet ska huset avyttras om avkastningen från makarna Biaudets och Bjernes fond inte räcker till för att upprätthålla det.

På onsdagen (8.2) samlades omkring 30 av föreningens medlemmar för att ta del av konditionsgranskningen och diskutera saken. Villa Biaudets framtid avgörs senare, på föreningens årsmöte den 22 april.

– Det var en livlig diskussion. Vi gick igenom konditionsgranskningen och andra rapporter vi fått gällande huset men det var nog inte där fokus för diskussionen var, berättar föreningens verksamhetsledare Johanna Sandberg.

– Det handlade mer om vad vårt ansvar och vår uppgift som författareförening är, att vara närvarande med ett sådant här hus, hur författarskap ska stödas överlag, kulturarv och så vidare, fortsätter hon.

För många av föreningens medlemmar har huset stor betydelse.

– Villa Biaudet är definitivt en viktig plats för många författare, i synnerhet för dem som själva har bott där och varit en del av den helheten, säger Sandberg.

Villa Biaudet i vinterskrud.
Bildtext Författarhemmet fotograferat i januari. Arkivbild.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Skulle kosta minst 100 000 euro

Hur mycket en renovering skulle kosta beror enligt Sandberg på vem som skulle sköta jobbet.

– Om där skulle bo en privatperson som själv skulle vara bevandrad i gamla hus och ha ett intresse av att kontinuerligt pynja, upprätthålla och fixa så skulle det säkert krävas en mindre summa än vad det krävs av oss som inte är närvarande, boende där. Vi skulle behöva köpa varenda tjänst, ett projektledarskap och allt vad det innebär. Det är absolut fråga om mer än 100 000 euro, säger Sandberg.

På frågan om vad som framkom i konditionsgranskningen svarar hon att diskussionsmötet egentligen inte fokuserade så mycket på den.

– Det är mer frågan om hur vi som förening ska prioritera de resurser vi har, och också i ljuset av våra testatorer, de arv vi tagit emot, syftet med föreningen att värna om finlandssvenska författares intressen och hur de går ihop med att upprätthålla ett fint gammalt hus i en del av Svenskfinland, säger Sandberg.

Enligt uppgifter lär det i rapporten påtalas till exempel luktproblem, bristfällig dränering och ett tak som borde förnyas.

En mörkhårig kvinna framför en röd vägg
Bildtext Författareföreningens ordförande Hannele Mikaela Taivassalo tycker det viktigaste med onsdagens möte var att föreningens medlemmar fick möjlighet att samlas och ventilera sina åsikter. Arkivbild.
Bild: Jenny Jägerhorn / Yle

– Det vi fortsätter med nu är att styrelsen på basis av den diskussion som förts och som kommer att föras gör en beredning för årsmötet i april, säger författareföreningens ordförande Hannele Mikaela Taivassalo.

Man ska fortsätta fundera på vilka alternativ det finns och undersöka olika möjligheter, till exempel om det går att få understöd från fonder och stiftelser. Taivassalo påpekar att man förstås alltid kan söka men inte vet vad som beviljas, så föreningen kan inte i det här skedet räkna med några fondpengar för renoveringen.

– Sedan finns också intresset från staden Lovisas sida så kanske det kommer någon konstruktiv öppning därifrån, säger Taivassalo.

Lovisas stadsdirektör Oker-Blom har i ett brev till styrelsen uttryckt att staden helst skulle se att huset inte avyttras.

Författareföreningens verksamhetsledare Johanna Sandberg berättar att man på mötet diskuterade Lovisas engagemang i författarhemmet.

– Frågor riktades konkret till Lovisa stad och de som är aktiva där: Hur viktig är villan och skulle det finnas möjlighet för Lovisa att stödja verksamhet där? säger Sandberg.

Lovisa har inte pengar att ge

Yle Östnyland ringer upp Thomas Rosenberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lovisa, och ber honom svara på frågorna ovan.

– Svaret på den första frågan är uppenbart, visst är Villa Biaudet viktig för Lovisa. Den har funnits här mycket länge och det börjar ju vara en nästan hundraårig tradition av litterärt engagemang här i Lovisa. Paret som donerade villan, Léon Biaudet och Ulla Bjerne, de hade ju varit mycket aktiva med att ordna litterära evenemang här, säger Rosenberg.

Det är drygt 50 år sedan huset blev författarhem. Författarna som bott i huset var förstås i staden i första hand för att skriva, men enligt Rosenberg har många av dem också varit aktiva inom Lovisas kulturliv.

– I en stad som försöker göra anspråk på att vara en kulturstad så är givetvis ett sådant här inslag oerhört viktigt, säger Rosenberg.

Ett stort ljusrött tvåvåningshus invid en gata. Några människor står vid dörren och bilar kör förbi.
Bildtext Att bevara Villa Biaudet som författarhem skulle vara viktigt för Lovisa som kulturstad, men att skrapa ihop ekonomiskt stöd kan vara svårt. Arkivbild av Lovisa rådhus.
Bild: Mira Bäck / Yle

Den andra frågan är svårare eftersom staden enligt Rosenberg inte har så mycket pengar.

– Vi väntar i första hand på vad ägaren författareföreningen gör och hoppas på att de satsar på att fortsätta med verksamheten. Det kommer säkert att diskuteras hur staden kan understöda verksamheten. Ekonomiskt tror jag inte att det i nuläget finns några direkta möjligheter, säger Rosenberg.

Så det lönar sig inte att gå och hoppas på att staden skulle kunna skjuta till pengar för renovering?

– Det tror jag inte. Vi har för ändamålet andra tänkbara finansiärer, vi har ändå stiftelser och fonder som i första hand borde tillfrågas. Stadens möjligheter att ekonomiskt understöda är nog mycket begränsade, säger Rosenberg.

Han är hoppfull om att föreningen ska hitta en lösning för att behålla huset som författarhem.

– Enligt alla uppgifter jag har borde villan vara möjlig att renovera till rimliga kostnader, säger Rosenberg.

Ulla-Lena Lundberg hoppas fortfarande på bevarande

Författaren Ulla-Lena Lundberg bor i ett annat författarhem i regionen, Diktarhemmet i Borgå. Då Yle Östnyland talade med henne senast ansåg hon att Villa Biaudet borde bevaras inom föreningen. Onsdagens diskussionsmöte fick inte henne på andra tankar.

– Så vitt jag kan se är det faktiskt ingenting som hindrar, utom att man då betraktar det som ett väldigt stort jobb att från föreningens sida genomföra den här renoveringen. Jag kan inte se att det skulle vara omöjligt att kunna avsätta medel för en sådan här renovering, säger Lundberg.

Författaren Ulla-Lena Lundberg i blå basker
Bildtext Ulla-Lena Lundberg. Arkivbild.
Bild: Yle

Hon hoppas författareföreningen kunde gå i bräschen för att också fysiska kulturminnen är viktiga att bevara. Samtidigt säger hon att författareföreningens viktigaste uppgift naturligtvis är att sköta sina medlemmars fackliga intressen och stå upp för bokrättigheter.

– Det är inte någon lätt sak i dagens värld. Där sköter de sin huvuduppgift väldigt väl, säger Lundberg.

Diskussion om artikeln