Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den nya gruvlagen får grönt ljus i riksdagen – gruvor som hotar försvaret får stoppas

Nordkalks dagbrott i Villmanstrand.
Bildtext Nodkalks dagbrott i Villmanstrand. BIld från november 2021.
Bild: Kare Lehtonen / Yle

I fortsättningen ska tillstånd för malmletning och gruvdrift kunna dras in om de äventyrar försvaret eller försörjningsberedskapen.

Riksdagens ekonomiutskott har enhälligt godkänt ett betänkande om den nya gruvlagen. Det betyder att riksdagen kan godkänna lagen under den här valperioden.

– Vi har försökt nå en balans mellan naturskydd och vikten av att trygga tillgången på mineraler. Den gröna omställningen skapar ett ökat behov av mineraler samtidigt som vi vill bli kvitt beroendet av import från auktoritära stater, sa ekonomiutskottets ordförande Sanni Grahn-Laasonen (Saml) vid en pressträff.

Lagen ger bland annat kommunerna större rätt att förhindra gruvprojekt, eftersom det krävs en kommunal markplan för en gruva.

Arbetsfordon vid gruvan i Siilijärvi

Omstridd gruvlag ger människor rätt att bestämma om de vill ha gruvor i sin kommun – kritiseras ändå från alla håll

Den nya gruvlagen är en kompromiss som genast får kritik för att varken beakta miljön eller gruvindustrins behov tillräckligt.

Ekonomiutskottet gjorde en stor ändring i regeringens lagförslag. Enligt betänkandet ska man kunna dra in tillstånd för malmletning och gruvdrift om de äventyrar försvaret, försörjningsberedskapen eller nödvändig infrastruktur. Bakgrunden är bland annat det försämrade säkerhetsläget efter Rysslands invasion av Ukraina.

– Jag har till exempel oroat mig för inmutningar som gjorts i närheten av Päijänne där miljoner människors dricksvatten tas. Jag är nöjd över att utskottet förbättrar statens möjligheter att ingripa i de mest uppenbara och flagranta missförhållandena, sa Mari Holopainen (Grön) vid pressträffen.

Den nya gruvlagen beskrivs som en kompromiss och har kritiserats av såväl gruvindustrin och miljörörelsen.

Slaget efter tolv: Gruvor på din bakgård

38:51
Ja till metaller, nej till gruvor - Spela upp på Arenan