Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyrare soptömning i Öst- och Västnyland från mars

Uppdaterad 10.02.2023 12:20.

De öst- och västnyländska hushållen ska betala mer för soptömningen från och med mars.

Nylands avfallsnämnd har godkänt de höjningar i avfallsavgifterna som avfallshanteringsbolaget Rosk'n Roll har föreslagit.

Priserna höjs på grund av de höga el- och bränslepriserna. Grundavgiften stiger för stadigvarande bostäder med omkring sju euro per år och för fritidsbostäder höjs avgiften med 3,50 euro per år.

Det blir också dyrare att föra blandavfall till avfallstationerna.

I Ingå anser kommunstyrelsen att höjningen är betydande, men eftersom avgifterna i Ingå varit lägre än i resten av regionen och det dessutom är frågan om små summor i jämförelse med andra utgifter, så anser kommunstyrelsen att de nya avgifterna ändå är rimliga.

Samtidigt frågar man sig om avfallstaxan i dag motiverar till ett miljövänligt agerande tillräckligt väl. Kommunen hade gärna sett flera uppsamlingsplatser för förpackningar. Dessutom efterlyser man mera rådgivning gällande kompostering och sortering.

Relaterat

Bild av övergiven solstol som är släng bredvid ett avfallskärl vid ekpunkten i Fagervik.

Rätt skräp till rätt plats – lämna inte möbler utanför sopkärlen

Sommarplågan skräp vid sopkärlen är tillbaka.

Sopinsamling i Våno i Pargas.

Avfallet från sommarstugan får inte köras hem - många stugägare bryter mot lagen utan att inse det

En lagändring planeras för att ge kommunerna mera ansvar.

Småhus och grävmaskin

Kimitoön är dyraste platsen att bo i egnahemshus

Kostar 1 500 euro mer per år i Kimitoön än i Kempele.

Baracker på soptipp

Nya öppettider på avfallsstationer i Västnyland

Men det går inte längre att betala med kontanter.

Massor avfall

Kunderna i sydvästra Finland står för notan då nytt avfallsförbränningsverk dröjer

Förbränningsverkets konkurrensutsätttning avbryts.