Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraftparken Takanebacken står nu färdig

Energiequelles vindkraftpark i Malax är nu färdig. Parken består av fem kraftverk och har en totalkapacitet på 28,5 MW. Parken kommer att kunna förse cirka 18 000 hushåll med el.

”Invigningen av vindkraftparken hoppas vi kunna fira i början av sommaren tillsammans med lokalbefolkningen, det vill säga så snart som slutgranskningarna är genomförda och vindparken kan tas i bruk” konstaterar Nils Borstelmann, verkställande direktör för Energiequelle i Finland i ett pressmeddelande.

Det här är Energiequelles tredje färdigställda projekt i Finland. Bolaget har dessutom ett projekt i Kalajoki som förväntas bli färdigt i år. Byggandet av vindkraftsparken Mikonkeidas i Kristinestad kommer att påbörjas i år.

Relaterat

Närpes kan få 108 vindkraftverk ute till havs

Ett planläggningsavtal har upprättats mellan Forststyrelsen och Närpes stad angående en havsvindkraftpark utanför Närpes kust.

Parken ska bestå av 108 kraftverk med en totalhöjd på högst 400 meter. Maxeffekten skulle ligga på 15-25 MW per kraftverk.

Stadsstyrelsen tar ställning till avtalet på sitt möte på tisdag (3.10). Förslaget är att avtalet godkänns.

Tuuliturbiineja. Solarigo Systems Oy:n aurinkopuisto Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla.

Ny landskapsplan kan komma att tillåta massiv vindkraftspark i Purmo

Det finns en hel del att anmärka på gällande den planerade vindkraftsparken i Purmo. Inte minst att den inte följer Österbottens nuvarande landskapsplan. Men det kan det bli ändring på.

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.

Efter rekordåret: Noll nya beslut om investeringar i vindkraft i år

Efterfrågan minskar och bolag gör minusresultat.

Kaskö hamn och OX2 inleder samarbete

Vindkraftsbolaget OX2 och Kaskö hamn inleder samarbete, med sikte på den planerade havsvindkraftsparken Tyrsky, som planeras i Finlands ekonomiska zon till havs, utanför Närpes kust.

Byggandet av havsvindkraftsparker kommer att kräva mycket utrymme och stora hamnar på land - i fallet med Kaskö hamn gäller avtalet också service och underhåll när havsvindkraftsparken är byggd.

OX2 har ingått liknande avtal med hamnarna i Jakobstad och Karleby gällande planerade projekt norr om Kvarken.

Havsvindkraftsparken Tyrsky planeras omfatta 100 vindkraftverk.