Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad gav 25 000 euro via ungdomsjobbsedeln

Kristinestad har under flera år betalat understöd åt arbetsgivare som anställer Kristinestadsungdomar via ungdomsjobbsedeln. Förra året uppgick summan till över 25 000 euro.

– Ungdomsjobbsedeln ger ungdomar möjlighet att få arbetserfarenhet och det är också ett sätt för staden att stöda det lokala näringslivet, säger stadsdirektör Mila Segervall.

Tidigare var ungdomsjobbsedeln bunden till enbart sommarmånaderna, men sedan 2019 gäller den hela året.

Relaterat

Fotbollsspelare och boll.

App ska tipsa unga om hobbyer i Lovisa

Ungdomspasset tas i bruk i september.

Sibbo planerar satsa 100 000 euro på ungas välmående

De senaste åren har det blivit allt oroligare bland barn och unga i Sibbo.

I april och maj har en mångprofessionell arbetsgrupp försökt hitta lösningar för att de unga ska må bättre.

Gruppen har undersökt hur man ska kunna göra större satsningar på barns och ungas välfärd.

Nu har kommundirektör Mikael Grannas föreslagit att Sibbo kommun ska öronmärka 100 000 euro för det här nästa år.

Den här summan ska ännu godkännas av kommunstyrelsen, men ska sedan gå till att hitta bra och fungerande sätt att satsa på ungas välmående i Sibbo.