Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkslätts planer för industriområde får grönt ljus i rätten – bäddar för datacentraler

Planerna på en ny datacentral i Kyrkslätt tar ett steg framåt.

En lokal naturskyddsförening besvärade sig mot detaljplanen som skulle möjliggöra centraler. Förvaltningsdomstolen avslog besväret och nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ta upp saken till behandling.

”De motiveringar som de klagande fört fram och innehållet i dokumentationen ger inte grund för ett besvärstillstånd”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut.

Det betyder att detaljplanen som Kyrkslätt fullmäktige godkände i augusti 2021 kan träda ikraft. Planområdet ligger nordost om korsningen av Västerleden och Ring III.

Relaterat

Jakobstad besvärar sig till HFD angående Mattsson-tomten

Striden om nybygget på den så kallade Mattsson-tomten i Jakobstad fortsätter.

Staden har valt att anhålla om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen och igår kom ärendet stadsstyrelsen till kännedom.

Vasa förvaltningsdomstol upphävde i oktober stadens beslut om att godkänna områdets nya detaljplan. Detta efter ett besvär inlämnat av Österbottens regionala ansvarsmuseum.

Enligt Vasa förvaltningsdomstol har staden inte i tillräcklig grad utrett verkningarna av planen, särskilt beträffande områdets kulturhistoriska värden.

Staden vill bygga ett fyravåningshus på tomten där sportaffären Mattsson verkade i många år. Just det att huset skulle vara fyra våningar högt har mötts med kritik från museet och från ägarna till puben Black Sheep på andra sidan gatan.

Spår av tassar i snön.

Vasa förvaltningsdomstol stoppar jakt på lodjur

Domstolen ska avgöra alla besvär var för sig.

Lodjursjakten kan inte inledas i Egentliga Finland nästa vecka

Åbo förvaltningsdomstol har beslutat att lodjursjakten inte kan inledas innan domstolen har tagit ställning till de besvär, som har lämnats in gällande dispenserna för lodjursjakten. Förbudet gäller också största delen av dispenserna i Satakunta.

Jakten skulle ha inletts den 1 december. Flera naturskyddsföreningar besvärade sig över det här till förvaltningsdomstolen.

Beslutet gäller alla 20 dispenser i Egentliga Finland och 12 av de 20 beviljade dispenserna i Satakunta.

Förvaltningsdomstolen ger sitt beslut i ärendet senare.

Finlands viltcentral beviljade dispens för jakt på totalt 300 lodjur tidigare i år, vilket väckte mycket debatt.

Två jägare går på ett snöfyllt fält in mot skogen. De är klädda i orange.

Lodjursjakten i Nyland pausad av domstol

Förvaltningsdomstolen stoppar jakten.