Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

De som har elbilar ska inte få parkera billigare i Lojo centrum – tekniska nämnden oense

En gata som går genom Lojo centrum där det står bilar parkerade vid sidorna.
Bildtext Larsgatan i Lojo centrum hör till de gator där det kostar två euro per timme att parkera under vardagar.
Bild: Marica Hildén / Yle

I Helsingfors har de som kör en elbil eller en bil med låga utsläpp möjlighet att betala lägre parkeringsavgift. I Lojo diskuterar politikerna om staden skulle kunna gå in för ett liknande system.

Några Lojobor lämnade in ett invånarinitiativ till staden redan hösten 2020. De föreslog att Lojo stad skulle ge dem som kör elbilar eller utsläppssnåla bilar 50 procents rabatt på parkeringsavgiften.

Då kom staden inte till skott med frågan, men nämnden för serviceproduktion fattade beslutet att staden ska ta upp initiativet i ett senare skede.

Frågan kom upp på nytt på tekniska nämndens möte 10.2. Förslaget var att Lojo inte skulle gå in för lägre avgifter.

Men Vänsterförbundets Birgit Aittakumpu kom med ett motförslag där hon föreslog att staden skulle gå in för rabatten och att den också skulle gälla andra än Lojobor.

Nämnden röstade i frågan och med rösterna 8–5 vann tjänstemännens förslag om att Lojo inte skulle införa rabatten.

Initiativet går vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige i Lojo.

Lediga platser behövs i centrum

I beredningen inför mötet konstaterade tjänstemännen att en lägre avgift visserligen skulle ge lite stöd i strävan efter lägre utsläpp från bilismen.

Men meningen med parkeringsavgifterna är i första hand att öka antalet lediga parkeringsplatser i centrum och då skulle lägre avgifter motverka den målsättningen.

Det finns ganska få avgiftsbelagda parkeringsplatser i Lojo och de finns alla i centrum. Parkeringsavgifterna är i bruk mellan klockan 8 och 17 på vardagar, övriga tider är det gratis att parkera i centrum.

Om Lojo skulle besluta att gå in för parkeringsrabatten skulle den kunna genomföras via en applikation. I Helsingfors meddelar bilägarna sitt registernummer till stadens kundtjänst som sedan förmedlar det till parkeringsapplikationerna.

Diskussion om artikeln