Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Personalen i Raseborg trivs bättre på jobbet

Ett bord i ett klassrum med saxar och pennor.
Bildtext Äldre anställda och anställda inom bildningssektorn upplever i högre grad att deras arbetsplats är demokratisk i Raseborg.
Bild: Petri Niemi / Yle

Raseborgs stads anställda trivs lite bättre på jobbet än tidigare. Det visar Raseborgs stads färska personalenkät för år 2022.

Överlag tycker de anställda att informationen och responsen på arbetsplatsen har blivit något bättre. De upplever också att Raseborgs stad har blivit en jämlikare och rättvisare arbetsplats.

De äldre arbetstagarna ser ut att vara nöjdare med arbetsgemenskapen än de yngre. Bäst trivs männen inom bildningssektorn som har fyllt 60 år.

Män nöjdare med lönen

Männen är också nöjdare med sin lön än kvinnorna och de som är äldre är nöjdare med sin lön än de yngre.

Äldre anställda och anställda inom bildningssektorn upplever i högre grad att deras arbetsplats är demokratisk. De som jobbar inom social- och hälsovårdssektorn anser inte i lika hög grad att deras arbetsplats är demokratisk.

Visst missnöje med chefer

De som jobbar inom social- och hälsovårdssektorn upplever mer än andra att de blir osakligt bemötta. Drygt 9,5 procent av dem som jobbar inom social- och hälsovårdssektorn ansåg att de blivit osaktligt bemötta. För hela staden var siffran 6,3 procent.

De som anser sig osakligt bemötta är överlag missnöjda med sin chef.

53 procent av Raseborgs stads anställda svarade på personalenkäten som gjordes i november i fjol.

Diskussion om artikeln