Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Gös och strömming blir allt ovanligare i våra vatten visar forskning vid Åbo Akademi: ”Andelen könsmogna gösar har halverats sedan 2011”

Uppdaterad 10.02.2023 13:54.
Två olika storleks strömming som mäts i samband med forskning.
Bildtext Strömmingen i Östersjön mår inte bra och påträffades inte i provfisket i Ålands nordvästra innerskärgård ifjol.
Bild: Tony Cederberg.

I en studie som gjorts vid den biologiska forskningsstationen på Husö kan man identifiera att andelen könsmogen gös har halverats men även att strömmingen minskat i antal till förmån för karpfiskar.

Vid forskningsstationen på Husö på Åland har man utfört ett provfiske med speciell hänsyn till gösen. I studien framgår det att andelen könsmogna gösar i den nordvästra innerskärgården på Åland har minskat.

Forskarna har jämfört resultaten med en liknande studie som gjordes 2011.

– Andelen könsmogna gösar har halverats sedan 2011, säger marinbiolog Jonas Österlund som genomfört studien. Tillräckligt med könsmogna gösar behövs för att beståndet skall vara välmående.

Upphängd könsmogen gös.
Bildtext Andelen könsmogna gösar i Ålands nordvästra innerskärgård har halverats sedan 2011.
Bild: Tony Cederberg.

Enligt Österlund var alla de grova gösarna som fångades i samband med provfisket större än den största gösen som fångades 2011.

– Den största gösen var 2011 47 cm lång medan de två största gösarna som fångades 2022 var över 73 cm lång, säger Österlund. Sett till äldre provfisken kan man ändå inte se några större förändringar vad gäller andelen grov gös.

Forskningen visar att tillväxten hos gösen är på en motsvarande nivå som i övriga kustområden i Finland. Vad gäller fisksamhället generellt hade andelen karpfiskar ökat en aning sedan 2011, speciellt mört och löja.

Strömmingen verkar ha försvunnit

Det mest anmärkningsvärda är ändå att strömmingen helt saknades i fiskfångsten. Något som andra studier också visar. Detta avspeglades även i gösarnas föda.

– Ökningen av karpfiskar som mört och löja är en typisk effekt av övergödning och är därför inte oväntat, säger säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station. Att strömmingen saknas är det däremot men huruvida detta är ett bestående fenomen eller inte återstår att se.

Vidare påpekar Cederberg att det är svårt att utifrån ett provfiske slå fast orsakerna till att strömmingen saknas i dessa vatten. Oavsett finns det andra tecken på att strömmingen i Östersjön inte mår bra.

– Avsaknaden av strömmingen i fångsten i denna studie är något som bör tas i beaktande inför kommande års fiskbeståndsuppföljningar på Åland, säger Cederberg.

Diskussion om artikeln