Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Huvudförtroendeman förundrad över stadens svar på lärarnas kritik: ”Om de faktiskt sa så där, är det inte proffsigt”

Helsinki logo valokyltti.
Bildtext Facket vill diskutera attityderna gentemot personalen med ansvariga på Helsingfors stad.
Bild: Matti Myller / Yle

Lärarfacket vill diskutera med bildningens ledning i Helsingfors, och är besvikna över ledningens attityd gentemot dem som svarat på Svenska Yles enkät.

”Lärarna och rektorerna gör ett fint, värdefullt och utmärkt arbete i Helsingfors. Vi förväntar oss professionellt ledarskap av ledningen när såväl positiv som negativ information förs fram från våra arbetsplatser.”

Det kan man läsa i ett brev som Helsingfors svenska lärarförenings styrelse skickat ut till sina medlemmar.

Brevet är en reaktion på Svenska Yles rapportering om att lärare i Helsingfors känt sig pressade att godkänna elever som potentiellt borde ha stannat kvar på klassen ett år till.

I brevet skriver styrelsen att man är besviken över tonen som riktas mot personalen och de som svarat på Svenska Yles lärarenkät. Och att man kommer att föra ärendet vidare via stadens officiella kanaler.

– Från fackets sida har vi bjudit in stadens ansvariga chefer för ett möte där vi ska diskutera de här sakerna, säger Jukka Talvitie, huvudförtroendeman på Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (Fosu). Han har också undertecknat brevet.

Talvitie har inte själv talat med Niclas Rönnholm sedan granskningen publicerades. Men han förundras över attityden som chefen för den grundläggande utbildningen har då han bemöter lärarnas kritik.

– Jag har inte fått uppfattningen av att han skulle ha en negativ bild av personalen. Men om han faktiskt uttalat sig på det sättet som Svenska Yle skriver, så är det det inte proffsigt.

”Gå inte bakom lärarnas rygg”

Talvitie säger att diskussionsklimatet mellan facket och ledningen på stadens bildningssektor för det mesta är konstruktiv. Men.

– Visst kunde den vara bättre. Det förekommer små konflikter, men så måste det också få vara.

Talvitie har tidigare jobbat som högstadielärare i Helsingfors. Diskussionen om huruvida elever bör gå om årskurser med högre eller lägre tröskel är bekant.

– Nej, jag blev inte överraskad av resultatet i granskningen. Den här diskussionen pågår på både svensk- och finskspråkigt håll, både i huvudstadsregionen och på andra håll i landet. Lärarna stressas av det.

Problemen som diskuterats på finskspråkiga sidan handlar om de elever som får en femma på betyget bara för att de inte ska gå om klassen.

– Å ena sidan är det bra om eleverna kan fortsätta med sin klass, men det förutsätter att det finns resurser så att man ta itu med bristerna så att gamla problem inte hänger kvar. Å andra sidan blir det hutlöst svårt om man byter årskurs men saknar de grundläggande färdigheterna som behövs för att fortsätta lära sig.

Talvitie tycker att man borde ta itu med frågan, För att förhindra att elever flyttas uppåt varje år utan färdigheter som att läsa och skriva.

– Vi behöver se till så elever inte går vidare från de lägre klasserna utan grundläggande färdigheter. I lågstadiet fungerar det bättre att hålla kvar elever. I högstadiet är det värre. Och sedan ska ingen gå bakom någon annans rygg och godkänna elever, säger Talvitie.