Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Barnet är litet och i en anpassningsbar ålder” – MOT:s granskning avslöjar hur utländska föräldrar till finländska barn skickas bort från Finland

Lamin leikkii lapsensa kanssa lumessa.
Bildtext Lamin har separerat från sin fru och hotas därför av avvisning från Finland. Det här trots att han kommit överens om delad vårdnad av sitt barn, som han träffar och umgås med varje vecka.
Bild: Janne Järvinen / Yle

MOT:s granskning avslöjar att Migrationsverket beslutat avlägsna föräldrar till finländska barn efter att föräldrarna skilt sig. Myndigheten medger nu att man begått misstag och kommer att ändra sin praxis.

När gambiska Lamin separerade från sin fru blev han omedelbart kontaktad av Migri. Migri planerade återkalla hans uppehållstillstånd trots att betänketiden för skilsmässan fortfarande pågick och makarna hade kommit överens om gemensam vårdnad.

Yaya, parets gemensamma barn, var två år vid tidpunkten.

Migrationsverket konstaterade att barnets bästa inte kräver den andra förälderns närvaro. Då inleddes en process av överklaganden och ansökningar som vid det här laget har pågått i tre år. Det slutgiltiga beslutet har fortfarande inte kommit. Varje dag är Lamin rädd att polisen ska dyka upp och föra honom till flygfältet.

Lamin är också en viktig fadersgestalt för sin exfrus andra barn.

– Det här känns riktigt dåligt med tanke på min familj. De här två barnen är mitt allt. Jag kan inte göra något förrän beslutet kommer. Ibland kan jag inte ens sova eftersom jag är rädd att det kommer att ringa på dörren under natten.

Lamin och Yaya kommer gående mot kameran utomhus. Yaya håller i Lamins underarm.
Bildtext Lamin träffar sitt barn regelbundet och försörjer sin familj genom att jobba, men Migrationsverket vill avlägsna honom från landet.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Kringgående av inreseregler eller endast misstanke om brott kan köra över barnets bästa då Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd. Föräldern till ett finländskt barn kan avlägsnas från landet till exempel för att hen uppgett vilseledande uppgifter om sin identitet eller kommit till landet med fel pass.

Detta sker trots att barnens rättigheter enligt internationella överenskommelser borde prioriteras i alla myndighetsbeslut.

Migri håller också noggrann koll på de familjer där uppehållstillstånd beviljats. Migri får veta om äktenskapet knakar i fogarna eller håller på att sluta i skilsmässa. Myndigheten har till och med spårat gifta utlänningar på dejtingappen Tinder.

En tredjedel av de föräldrar som ville till sina barn fick inget uppehållstillstånd

Migrationsverket: ”Det räcker att barnet inte blir övergivet”

MOT har bekantat sig med de senaste fem årens beslut från Migri där en förälder till ett finländskt barn inte beviljats uppehållstillstånd i Finland. Av de omkring femhundra besluten gällande uppehållstillstånd för en vårdnadshavare var nästan en tredjedel negativa.

I många av besluten hänvisar Migri till att:

Barnets bästa inte äventyras exceptionellt om en av föräldrarna avlägsnas från landet

I besluten understryker Migri att:

Föräldraskapet också kan upprätthållas genom videosamtal

Dessutom konstaterar man att:

Ett barn i tvåårsåldern inte har förmåga att sakna den andra föräldern

Enligt Migrationsverkets chef för resultatområdet, Olli Koskipirtti, räcker det att barnet inte lämnas vind för våg.

– Vi måste försäkra oss om att det finns åtminstone en person här (i Finland) som kan ta hand om barnet. I dagens värld kan man hålla väldigt mycket kontakt på elektronisk väg, säger Koskipirtti.

– Om det handlar om ett mycket litet barn, till exempel yngre än två år, kan hen anpassa sig till en situation där en av föräldrarna inte nödvändigtvis är närvarande.

Barnet anpassar sig alltså till att leva utan sin pappa?

– Till att leva utan sin pappa eller mamma.

Lamin utomhus i ett vintrigt landskap.
Bildtext Lamin har kommit överens med sin exfru om delad vårdnad, men enligt Migri är han bara ”en formell” vårdnadshavare som inte lever ”ett reellt” familjeliv med sitt barn.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Varför gäller inte samma rättigheter som för barn med finländska föräldrar?

MOT har intervjuat flera familjer som kämpar för den ena förälderns rätt att leva med sitt barn i Finland. Vi berättar om dem enbart med förnamn för att skydda deras familjer.

Lamins före detta fru Susanna motsätter sig avvisningen av Lamin. De kom överens om delad vårdnad omedelbart efter skilsmässan.

Lamin har ett fast jobb, han försörjer sin familj och behöver inget stöd från samhället. Yaya sover hos sin pappa åtminstone en natt varje vecka och träffar honom regelbundet.

– Det här känns verkligen orättvist. Barnet har inte kunnat välja sin pappa. Varför har ett barn med två finländska föräldrar andra rättigheter än ett barn vars ena förälder har utländsk bakgrund? Vilken rätt har Migrationsverket att fjärma barnet från sin far, undrar Susanna.

Heidi visar foton på sin telefon.
Bildtext Heidi sparar pengar för att ha möjlighet att resa till sin man tillsammans med Esmie. Zidahu hare inreseförbud till Finland och till resten av Schengenområdet.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Barnet behöver kramar i stället för videosamtal

Migri har redan avvisat Heidis ghananska man Zidahu. Heidi bor i Finland tillsammans med deras gemensamma tvååriga dotter.

Zidahu har fått två bötesstraff i Finland. Han har blivit dömd för olaglig inresa och för misshandel. Zidahu försökte hjälpa sin granne som blev misshandlad av en biltjuv. Enligt tingsrätten använde Zidahu mer våld mot biltjuven än vad situationen krävde och han dömdes till hundra dagsböter.

Migri ansåg att Zidahu orsakat fara för den allmänna säkerheten i Finland. I dylika fall får man stanna i Finland enbart om barnets bästa äventyras på ett exceptionellt allvarligt sätt. Enligt Migri gjorde det inte det, eftersom flickans kan bo med sin mor.

Heidi och Esmie ser på foton på telefonen.
Bildtext Esmie skulle vilja leka och dansa med sin pappa men får nöja sig med videosamtal.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Zidahu ålades ett treårigt inreseförbud till Schengenområdet. Nu håller han kontakt med sitt barn från Ghana genom svajiga videosamtal. Heidi tycker att situationen är orättvis.

− Flickan kan inte säga mer än några ord och får inte ut något av videosamtal. Det skulle behövas fysisk kontakt, lek och kramar.

Zidahu är ledsen eftersom han inte kan träffa sitt barn.

− Jag har ett starkt band till min dotter och jag älskar henne så mycket. Jag har inte satt ett barn till världen för att ringa videosamtal till henne.

Laura, Celina och Ali sitter i en soffa. Ali framställs som en siluett på bilden.
Bildtext Ali kan inte jobba eftersom han lever som papperslös. I väntan på förvaltningsdomstolens beslut tillbringar han huvudsakligen dagarna hemma med Celina och Laura.
Bild: Janne Järvinen & Otso Ritonummi / Yle

Barnet lider för misstag som deras föräldrar begått

Ett hastigt ingått äktenskap eller en skilsmässa tätt inpå bröllopet kan väcka misstankar om att personen bildat familj bara för att få komma till Finland.

Ville Punto är advokat och biträder invandrare vid ansökningar om uppehållstillstånd. Enligt honom har Migri skärpt sin linje.

− Även om man har barn får man inte alltid uppehållstillstånd på grund av sina tidigare förfaranden. Barnet får lida för sina föräldrars misstag, misstag som kanske har skett innan barnet ens fanns.

Pappan i familjen leker med sin dotter Celina.
Bildtext Celina är viktig för Ali och han vill inte att hon ska behöva växa upp utan sin pappa.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Irakiska Ali har bott åtta år i Finland och förföljs fortfarande av misstag som han begått i ungdomen. Han är gift med Laura och för ett drygt år sedan fick de dottern Celina.

Migrationsverket har ändå beslutat att han ska avvisas eftersom han tidigare uppgett falska uppgifter om sin identitet till myndigheterna och vistats i landet utan uppehållstillstånd efter att han fått avslag på sin asylansökan.

Nu är en ansökan om uppehållstillstånd för vårdnadshavare under behandling. Fallet ligger som bäst hos förvaltningsdomstolen.

Ali vill inte lämna sin fru och sin dotter.

− Jag är ledsen. Jag har inte gjort något fel, och det kommer alltid negativa beslut, säger Ali.

Laura undrar varför hon inte har rätt att leva familjeliv med man och barn i sitt eget hemland.

− Jag har förstått att barnens rättigheter ska vara ett tungt vägande skäl, att barnet ska ha rätt att leva sitt liv med båda sina trygga föräldrar. Har inte vår familj samma värde som alla andra, frågar Laura sig.

Laura och hennes man samtalar i köket.
Bildtext Laura och Ali hade aldrig kunnat föreställa sig att de skulle få så här mycket trassel med Migrationsverket.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Myndigheten spårade upp mannen på Tinder

Enligt Ville Punto har Migri trängt sig allt djupare in i människors liv sedan myndigheten tog över beviljandet av uppehållstillstånd från polisen år 2017.

Migri kan till exempel be Befolkningsregistret bekräfta om ett specifikt äktenskap är giltigt eller om ett par bor tillsammans.

MOT känner till ett fall där Migri spårat upp en gift man på dejtingappen Tinder. Brevledes frågade Migri mannen vad hans fru anser om att han använder Tinder och hur det här påverkar deras äktenskap.

Skärmdump av Migrationsverkets utredning av Tinderanvändning.
Bildtext Skärmdump från ett brev som MOT fått tillgång till där Migrationsverket hör sig för om hur en person som ansökt om uppehållstillstånd använder dejtingapplikationen Tinder.
Bild: Otso Ritonummi / Yle

− Här överskrider man gränsen för privatlivets skydd. Det ligger något kafkalikt över det hela, säger Punto.

Olli Koskipirtti på Migrationsverket säger att det är exceptionellt med frågor om Tinder och anser att de i princip inte är nödvändiga.

− Vi följer inte aktivt med Tinder. Vi har ingen Tinder-avdelning.

Å andra sidan berättar Koskipirtti att det finns en avdelning på Migrationsverket vars uppgift är övervaka livssituationen för dem som fått uppehållstillstånd.

− Det är en form av uppföljning som vi gör på stickprovsbasis.

Barnets rätt till båda föräldrarna är helig

Sanna Valtonen är forskare och ordförande för Stödföreningen för asylsökande rf och konstaterar att hela invandringssystemet i Finland har byggts upp för att kontrollera inflyttningen.

− Vi har levt med ett begränsningens etos i åratal.

Enligt Valtonen använder Migri sig av motiveringar som lagen inte kräver och som inte grundar sig på mänskliga rättigheter. Hon hänvisar bland annat till Migris uppfattning om att barnets bästa inte förutsätter båda föräldrarnas närvaro.

− Hur kan det inte förutsättas? Enligt FN:s barnkonvention har ett barn rätt till båda sina föräldrar.

Sanna Valtonen, sakkunnig inom migration.
Bildtext Sanna Valtonen säger att den som dömts till fängelsestraff i Finland får träffa sitt barn öga mot öga medan en förälder som avlägsnats från landet får nöja sig med videokontakt.
Bild: Jessica Stolzmann / Yle

Hon anser också att det finns motstridigheter i Migrationsverkets logik.

− Om det handlar om att avvisa barn och föräldrar säger man att det är barnets bästa att vara tillsammans med föräldrarna, men när det handlar om att avvisa en förälder säger man att det inte är ett uttryckligt krav för barnets bästa att barnet ska få vara med båda sina föräldrar.

Enligt Ville Punto gör Migrationsverket snäva tolkningar av utlänningslagen. Man gör inga kraftiga ansträngningar för att trygga barnets bästa utan försöker i stället se till att barnets bästa inte äventyras allvarligt.

− De har valt en miniminivå och går där ribban är lägst.

− Det handlar på sätt och vis om politik. Jag menar inte att politikerna från sitt håll säger: gör så här, men i många fall korrelerar Migris beslut med diskussionen om invandring.

Migrationsverkets Olli Koskipirtti lutar sig mot ett räcke.
Bildtext Olli Koskipirtti säger att en förälder som avlägsnats från Finland kan träffa sitt barn i sitt eget hemland. Föräldern kan också komma till Finland om hen får visum och inte är belagd med inreseförbud.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Migri lägger om sin linje

Koskipirtti på Migrationsverket medger att man i fall där personer sökt uppehållstillstånd på grund av familjeband har lagt för stor vikt vid förälderns inreseförseelse i förhållande till barnets bästa.

Han säger att Migrationsverket kommer att mjuka upp sin linje och hädanefter sträva efter ett ”kundvänligare förhållningssätt”.

− Vi har funderat över hur mycket de som söker om tillstånd kan straffas för tidigare klandervärda förfaranden. Från och med nu vill vi ge en större tyngd åt familjelivet om det är uppriktigt och äkta.

En orsak till nytänket är att det är rusning på Migri och att man inte längre har möjlighet att nagelfara de sökandes bakgrund på samma sätt som tidigare.

− Vi måste göra våra processer smidigare och fatta beslut snabbare.

Artikeln är en översättning av MOT:s artikel Yksi vanhempi riittää. Artikeln är översatt och bearbetad av Erika Rönngård

Se på MOT: En förälder räcker på Yle Arenan.

En förälder räcker - Spela upp på Arenan