Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kullasjöns vattenväg ner till Pojoviken – ett värdefullt naturobjekt i behov av restaurering

Bild på vattendrag mellan Kullasjön och Pojoviken.
Bildtext Myndigheter i Finland vill bevara det här vattendraget i nordvästra Raseborg.
Bild: Aki Janatuinen / NTM centralen

Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har valt vattenvägen mellan Kullasjön i Pojo och Pojoviken till Helmi-programmet. Vattennaturen och arterna behöver skyddas.

Kullasjöns vattenväg börjar i Kullasjön och rinner via flertalet sjöar innan den mynnar ut i Tomasböleviken i Pojoviken. Vattendraget består också av flera forsar på grund av en trettio meters höjdskillnad mellan Kullasjön och Pojoviken.

Nu har Miljöministeriet tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet valt att förstärka och skydda vattendraget genom livsmiljöprogrammet Helmi. Till en början kommer projektet att restaurera vattennaturen och återställa artrikedomen. Naturen och vattnet har bland annat påverkats av bruks- och kvarnverksamhet, timmerflottning och dräneringar på grund av jord- och skogsbruk.

Kullasjöns skog och bäckfåra
Bildtext Kullasjöns vattendrag består av många forsar.
Bild: Aki Janatuinen / NTM-centralen

Vattenrutten bildar också en helhet som ett unikt småvattenområde.

Nu samlar projektet in förhandsinformation om området och denna första fas kommer att avslutas i slutet av i år. Restaureringen görs tillsammans med frivilliga och markägarna i vattenområdet. Man kommer bland annat att lägga grus i vattenfårorna och riva eller modifiera dammar.

Eftersom området dessutom besitter unik kulturhistoria är Västra Nylands museum också involverat i projektet.

Diskussion om artikeln