Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt värre cyberhot och attacker lockar företag att satsa på it-säkerhet

Lähikuva: mies kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.
Bildtext Många företag har en hel del att förbättra när det gäller it-säkerheten.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Ett stöd på upp till 100 000 euro infördes i december för företag som verkar i branscher som anses vara kritiska för samhället – till exempel finansbranschen, livsmedelsbranschen, den kemiska industrin, medierna och logistikbranschen.

Staten hade räknat med att betala ut 6 miljoner euro till it-säkerhetsprojekt i företagen, men hittills har mer än 600 företag ansökt om totalt 18 miljoner euro, alltså tre gånger mer än budgeterat.

– Man kan väl konstatera att det har funnits ett behov, och det är ju glädjande att företag väljer att satsa på datasäkerhet, konstaterar Kristian Selén som är enhetschef på Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

– Tidpunkten för det här stödet sammanfaller nog med världsläget, speciellt kriget i Ukraina och också på sätt och vis coronan som medförde att den mängd man gjorde distansjobb och behovet av olika digitala plattformar för arbetsuppgifter ökade kraftigt.

Porträtt på Kristian Selén.
Bildtext Kristian Selén på Cybersäkerhetscentret är glad över det stora intresset för att förbättra it-säkerheten.
Bild: Transport- och kommunikationsverket Traficom

Selén påpekar att det finns många olika slags cyberhot som företag kan behöva skydda sig mot och att läget har blivit värre under senare tid.

– Man kan säga att under det senaste året har hotbilden i viss mån förvärrats. Man ser en del mer allvarliga attacker, och sedan ser man också just sådana attacker som mera specifikt riktar sig mot statsförvaltningen och företag inom den kritiska infrastrukturen.

Kristian Selén nämner att företag kan använda statsstödet till exempel för att införa multifaktor-autentisering, alltså säkrare inloggning till olika system, och också för att testa it-säkerheten - till exempel genom att pröva att angripa systemen.

– Och det kan ju vara i många fall något som ger en sådan nivåhöjning som krävs, och det är ganska långt det som nu eftersträvas.

Selén säger att det är viktigt att förbättra it-säkerheten på vissa områden, men tillägger att it-säkerhetsarbetet också måste vara ännu mer heltäckande och borde ske kontinuerligt.

Han nämner att det är stora skillnader mellan olika företag - vissa företag har valt att satsa mycket på it-säkerheten redan tidigare, medan andra inte har gjort det.

– Ibland kan det tyvärr vara så att intresset för att satsa på datasäkerhet beror på det om man har råkat ut för något it-angrepp tidigare eller inte, och ibland kan turen spela en roll där om man inte har råkat ut för någonting.

Skillnader mellan olika branscher

En rapport från Försörjningsberedskapscentralen belyste år 2020 skillnaderna mellan olika branscher, när det gäller just it-säkerheten.

De fyra branscher som bedöms vara mest kritiska för samhället var då också de som var bäst skyddade - nämligen finans (vitsordet 4,2 av 5), telekommunikation (3,96), it (3,86) och energi (3,73).

Enligt rapporten var de tre branscher vars ledning fokuserade minst på it-säkerhet logistikbranschen (3,36), livsmedelsbranschen (3,34) och mediebranschen (3,26).

Källa: Försörjningsberedskapscentralen

Det är klart att det skulle leda till bättre it-säkerhet i många företag om staten skulle välja att skjuta till mer pengar för sådana här statliga stöd.

Men det är tills vidare oklart om budgeten för det här kommer att ökas, påpekar Maija Ahokas som är enhetschef på Kommunikationsministeriet.

– Det blir upp till följande regering att besluta om det. För tillfället planerar vi på ministeriet inte att utöka stödet, utan vi väntar på beslut från politikerna, säger hon.