Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lokalt bryggföretag vill bygga ny småbåtshamn vid Barckens udde i Ekenäs

bryggor och pålar på vatten. En ensam båt förtöjd vid en brygga. Barckens udde, Ekenäs. Höst, november 2021
Bildtext För tillfället utnyttjas båtplatserna vid Barckens udde i Ekenäs lite mer än vanligt eftersom de som har båtplats vid Södra viken varit tvungna att flytta på sina båtar medan viken muddras. Det här är en arkivbild från november 2021.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Ett Ekenäsföretag vill bygga mellan 80 och 100 nya båtplatser. Småbåtshamnen skulle också drivas av företaget i 30 år.

Det är företaget TN-Bryggan har ansökt om så kallad områdesreservering för en småbåtshamn vid Barckens udde i Ekenäs.

Bryggföretaget är intresserat av att hyra vattenområdet för att bygga, underhålla och administrera en småbåtshamn med 80–100 båtplatser. Som hyrestid föreslår företaget TN-Bryggan 30 år.

Det finns inget samband mellan bryggföretaget och de personer som vill bygga flytande hus inom samma område.

Företaget bakom sjövillorna, Ocean Constuction Solutions, har tagit del av bryggföretagets planer och har inget att invända.

I sin ansökan nämner bryggföretaget också bristen på parkeringsplatser för bilar i området. Som en lösning föreslår företaget att man på den motsatta sidan av Södra viken, den tidigare Madsei-kajen, bygger en service- och förbindelsebrygga och att en parkering för bilar anvisas på det öppna område där det finns en snötipp om vintrarna. Lastning och ombordstigning av båtarna skulle ske via denna brygga.

Staden planerar inte att bygga nya båtplatser

Raseborgs stads tekniska sektor kommer i år och nästa år att fortsätta muddra i Södra viken och då också vid Barckens udde. Då rivs också gamla bryggkonstruktioner som är i dåligt skick.

Förbindelsebryggan vid Barckens udde och stickbryggorna med fasta fundament är i dåligt skick och stadens tekniska direktör Jan Gröndahl konstaterar i sin beredning till stadsstyrelsen att de behöver förnyas. De nuvarande är inte ändamålsenliga för småbåtar.

Däremot har Raseborgs stad inga planer på att förnya bryggorna i området under de närmaste åren.

Staden hyr idag ut mellan 20 och 30 båtplatser vid bryggorna vid Barckens udde. Intäkterna från båtplatserna är cirka 4 000 euro per år. Totalt finns det 70–80 uthyrbara båtplatser längs bryggorna vid Barckens udde. I dag är det få som hyr båtplats där.

Raseborgs stadsstyrelse kommer ikväll (13.2) att diskutera bryggföretagets ansökan på områdesreservering. Om ansökan beviljas är områdesreserveringen i kraft i tolv månader.

Företaget måste i så fall ansöka vidare om alla tillstånd som krävs för projektet och också höra med museiverket.

Regionförvaltningsverket har för sin del beslutat att det är möjligt att fortsätta småbåtshamnsverksamheten på området. Antalet båtplatser har i nämnda tillstånd, från mars 2019, begränsats till högst 190 båtplatser på Södra vikens västra sida.

Diskussion om artikeln