Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Landsbygdsnämnden vill förbjuda kommersiellt fiske i Lovisaviken från 2024 – i bakgrunden spökar tvist om fiskenät

Fisknät.
Bildtext I Lovisa går åsikterna i sär om vem som ska få fiska var med nät och hur långa fisknäten bör vara. Arkivbild.
Bild: Yle/Hanna Othman

Nyttjande- och vårdplanen för fiskevattnen i Lovisa väger tungt när staden vill begränsa fisket i Lovisaviken. Fiskeriområdet tror på en smidigare lösning med kvoter och bättre organisering.

Landsbygdsnämnden i Lovisa föreslår för stadsstyrelsen att man förbjuder allt kommersiellt fiske norr om hamnarna i Lovisaviken från och med 2024.

Den främsta orsaken är att området inte anses lämpat för kommersiellt fiske. Det här enligt Lovisa skärgårds fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan.

I praktiken sträcker sig området på totalt cirka 10 kvadratkilometer ner till Vårdö, Västra Mörören, Svartholm och Hamnholmen.

– Förslaget eller förbudet innebär att vi inte beviljar lov, vilket i praktiken är samma sak, till området norr om hamnarna. Det är ungefär halva området, säger landsbygdschef Sam Vickholm.

Nämndens beslut den 2 februari är alltså en kompromiss som tillåter kommersiellt fiske söder om hamnarna och fritidsfiske i hela Lovisaviken på basis av antalet fiskelov som staden beviljar.

Fiskeförbud råder oberoende i vattenområdet mellan april och juni. Sedan gäller de nationella begränsningarna för fisk, till exempel gös, gädda, abborre och lax.

Lovisa skärgårds fiskeriområde motsätter sig ett totalförbud för kommersiellt fiske, men stöder de nuvarande begränsningarna där allt fiske, förutom mete, förbjuds från april till juni.

– Då med tanke på fiskbestånden, inte på grund av störande båttrafik och annan verksamhet. Som fiskeriområde vill vi inte att folk ska köra in sina båtar i nät, men vi vill framför allt att det ska finnas fisk att fiska och det sköts bäst genom att den får leka ifred, säger verksamhetsledare Gabi Lindholm.

Fisket har debatterats i åratal

Det kommersiella fisket i Lovisaviken har varit ett samtalsämne i staden redan i flera år och förutom vårdplanen bottnar nämndens beslut i en fullmäktigemotion om nätfiske i Lovisaviken från 2017.

I motionen önskades klarare fiskeregler och riktlinjer för vattenområdet. Då fanns också en irritation bland fritidsfiskare över yrkesfiskarnas långa nät som sträckte sig tvärs över viken.

Vickholm noterar att förhållandet mellan fritids- och yrkesfisket fortfarande är ganska ansträngt i Lovisatrakten.

– Det är inte alltid så enkelt att veta vad som är en subjektiv syn och vad som verkligen baserar sig på fakta, säger Vickholm.

Även Gabi Lindholm är medveten om spänningarna mellan parterna.

– Fiskefrågor väcker otroligt mycket känslor, det är överallt på det viset. Alla är lite små experter oberoende hur mycket eller lite man känner till. Fiske är en svår fråga, det finns många detaljer som är svåra att sätta sig in i om man inte jobbar med det dagligen. Jag förstår att det lätt blir fel, men nu håller det på att gå helt galet, säger Lindholm.

Sågudden i Lovisa.
Bildtext Vintertid är det mest pimplare som söker fiskelycka i de östnyländska vikarna.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Det kommersiella fisket i Lovisaviken är litet. Under de senaste åren har mellan ett och tre lov beviljats och i april 2022 fanns två yrkesfiskelov på stadens vatten i Lovisaviken.

Inga lov gavs norr om Tullbron, mellan Tullbron och hamnen fick båda åtta lov för 60 meter långa nät och samma mängd för området mellan hamnen till Svartholm.

Vid samma tid fanns giltiga lov för fritidsfiskare för 125 nät á 30 meter.

Bottnar fritidsfiskarnas irritation i att de tränger undan varandra om många har lagt ut sina nät samtidigt?

– Det är vansinnigt svårt att säga att det finns lov för vissa nätlängder, för det är helt fast i hur ofta och långa perioder som näten är ute. Hela fullmäktigemotionen bygger på att man haft den uppfattningen att det helt enkelt har varit ont om utrymme för fisket. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det finns helt tydligt olika åsikter, men förstås går det ju att begränsa fritidsfisket för det är lov som säljs, säger Vickholm.

En par gamla händer håller i ett fiskenät, somrigt hav och båtar i bakgrunden.
Bildtext Rätt märkta fisknät är lätta att upptäcka även om det finns flera meter av dem i ett vattenområde. Arkivbild.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Förutom antalet nät i Lovisaviken kan man också undra om bragderna varit korrekt märkta eller om dylika brister också utgör en delorsak till den dåliga stämningen bland vissa fritidsfiskare.

– Nå, nog finns där den risken jo. Nu har jag inte på senare tid fått rapporter men nog har där varit en del sådant som helt och hållet räknats som tjuvfiske, säger Vickholm.

Gabi Lindholm betonar också vikten av att märka redskapen.

– De som fiskar där borde ju märka sina nät på rätt sätt, det skulle redan hjälpa upp situationen. Man borde inte bara fundera på att förbjuda fiske för att det är ett problem, utan också på hur man kunde lösa det och ett sätt är att alla fiskare märker sina bragder rätt, säger Lindholm.

Vi har ingen ordentlig uppföljning, det vill säga inga uppgifter om fångstmängder eller hur ofta lovet har utnyttjats

landsbygdschef Sam Vickholm

Fiskelovet är en produkt där man köper lov för en viss mängd nät per person. Loven säljs av en tredje part.

– Vi har ingen ordentlig uppföljning, det vill säga inga uppgifter om fångstmängder eller hur ofta lovet har utnyttjats. Vi har heller inte gjort kartläggningar av fiskbeståndet, åtminstone inte i vår regi, säger Vickholm.

I sitt beslut har landsbygdsnämnden alltså inte beaktat skillnader i fisketrycket under de olika årstiderna, med en klar ökning av fritidsfiskare under sommaren och småskaligt kommersiellt fiske under resten av året.

Trots att nyttjande- och vårdplanen rekommenderar ett förbud för kommersiellt fiske i Lovisaviken stöder fiskeriområdet att man fortsätter bevilja lov för kommersiellt fiske.

– Styrelsens åsikt är att sommartid kunde både yrkesfiske och fritidsfiske med nät vara förbjudet norr om hamnen. Om något ska vara förbjudet ska det gälla båda parter, säger Gabi Lindholm.

Medelålders kvinna med glasögon poserar i blåspräckligt plagg.
Bildtext Gabi Lindholm tror att alla vinner på att Lovisaviken är så öppet som möjligt för fiskarna.
Bild: Leo Gammals / Yle

Fiskeriområdet ser också att hela vattenområdet borde vara öppet för både fritidsfiske och kommersiellt fiske.

– Båda är viktiga, men yrkesfisket är en del av vår närmat som hämtar mat på bordet åt oss alla, säger Lindholm.

I vård- och nyttjandeplanen står att en kommersiell fiskare kan beviljas lov via NTM-centralen på området både om det lämpar sig för kommersiellt fiske eller inte och om hen kommer överens med vattenägaren.

Ägaren ska ändå försäkra sig om att fisketrycket inte blir för stort. Det här är den viktigaste aspekten.

I Lovisaviken är det Lovisa stad som bär ansvaret för att fisket är hållbart. Uppgifter om det kommersiella fisket registreras av myndigheter, medan motsvarande saknas om fritidsfisket.

Eftersom staden beviljar fiskeloven får heller inte fiskeriområdet uppgifter som kunde jämföras med till exempel fisketrycket som det kommersiella fisket orsakar.

Därför har fiskeriområdet föreslagit att det skulle överta administration och försäljningen av fiskelov för bättre uppföljning.

Nämndens förslag till stadsstyrelsen är alltså att man förbjuder allt kommersiellt fiske norr om hamnarna i Lovisaviken från och med 2024.

Fiskeriområdet ser andra möjliga lösningar.

– En lite mer arbetskrävande lösning skulle vara att under hösten och vintern tillåta ett visst antal nät på området norr om hamnen. Man skulle då sälja bara ett visst antal lov till yrkes- och fritidsfiskare, säger Lindholm.

Lindholm motiverar förslaget med att de inre vattnen kan vara av stor betydelse för yrkesfisket under hösten om det är hårt väder.

– Fiskeplatserna skulle finnas inom ett vettigt avstånd. Det är inte bara för det hårda vädret utan bränslekostnaderna är också höga. Det är ändå ett yrke och när det skulle finnas rum och man inte störde någon lekfisk så skulle man kunna fiska närmare hamnen och ha lägre kostnader för att komma ut till sina bragder, säger Lindholm.

Diskussion om artikeln