Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart skickas Degerbybornas avloppsvatten till Esbo för att renas

Risto Saarinen med vatten- och avloppsrör i Degerby, Ingå.
Bildtext Risto Saarinen jobbade tidigare som vd för vattenverket i Borgå men som nybliven pensionär och fritidsboende i Degerby har han engagerat sig i projektet med vatten- och avlopp i hemknutarna i Ingå.
Bild: Maria Wasström/Yle

Efter tiotals år av väntan får Degerby i Ingå kommunalteknik. Intresset att ansluta sig verkar vara stort, men blir också dyrt för fastighetsägarna.

Ingå kommun bygger en stamlinje för vatten och avlopp mellan Degerby och Sjundeå.

I fortsättningen får Degerbyborna sitt kranvatten från Sjundeå och skickar iväg sitt avloppsvatten till Esbo.

I Störsvik i Sjundeå ansluts rören till det nätverk som leder vidare genom Kyrkslätt ända till Blombackens splitternya reningsverk i Esbo.

Anslutningarna till fastigheterna och avloppsnätet i centrum av Degerby byggs av Östra Ingå vattenandelslag. Om allt går enligt planerna inleds byggarbetet i centrum under våren.

Risto Saarinen i Degerby med grävmaskiner och golfbanan i Pickala i bakgrunden.
Bildtext Risto Saarinen står på en åker i Degerby men i bakgrunden syns golfbanan i Pickala som finns på andra sidan kommungränsen, i Sjundeå. Där jobbar grävmaskiner för att förena rören från Degerby med nätverket i Sjundeå.
Bild: Maria Wasström/Yle

Degerby vattenandelslag grundades på 1970-talet och har hittills försett Degerbyborna med dricksvatten från en lokal vattentäkt. Avloppsvattnet har respektive fastighet ansvarat för själv. Variationen på lösningarna har varit stor.

– Här finns gamla traditionella slambrunnar, nyare reningsverk och slutna system. Vi vet att omkring hälften av fastigheterna inte fyller måttet, säger Degerbybon Leif Nystén som är sekreterare i Östra Ingå vattenandelslag.

Leif Nystén på byakontorets gård i Degerby.
Bildtext Leif Nystén ser fram emot att både för egen och hela byns del få en bra lösning för vattenförsörjningen i Degerby. Med god tur fungerar det nya nätverket redan under hösten.
Bild: Maria Wasström/Yle

Nystén säger att det finns potential för Degerby att växa då vatten- och avloppsfrågan får en lösning.

Han upplever att vattenförsörjningen hittills fungerat bra men att kostnadsfördelningen inte alltid motsvarat den verkliga användningsgraden.

– Vattenkonsumtionen borde ju vara grunden för avgiften, men här saknar fastigheterna vattenmätare.

Det innebär att hushållen delat på avgifterna oberoende av hur mycket man konsumerat, vilket inte heller har uppmuntrat till sparsamhet.

Långsam start

Det var också upptakten till att han själv valde att engagera sig i projektet. Med facit på hand har det ändå inte varit helt lätt att övertyga fastighetsägarna att ansluta sig till det nya nätverket.

– Folk har reagerat med blandade känslor. Det började ganska trögt, men nu har intresset ökat alldeles markant. Av de drygt sextio fastighetsägare som bor i centrumområdet är det kanske en handfull som ännu inte anslutit sig, säger Nystén.

Karta över hur kommunaltekniken kan byggas ut i Degerby, Ingå.
Bildtext Östra Ingå vattenandelslags planområde sträcker sig över en stor del av Degerby och omfattar omkring 400 fastigheter. Fliken till höger är Kärrbyvägen där kommunen nu bygger stamnätet som ska förbindas med vatten- och avloppsnätet i Sjundeå. Tanken är att nätverket byggs ut i etapper.
Bild: Östra Ingå vattenandelslag

Längs Kärrbyvägen där stamledningen nu byggs har intresset däremot inte varit lika stort. Många av bostadshusen där är relativt nya och fastighetsägarna har gått in för egna lösningar.

– När det gäller Kärrbyvägen så är vi nu uppe i 15 anslutningar, men man hinner ännu med, säger Risto Saarinen, styrelsemedlem i Östra Ingå vattenandelslag.

Naturen tackar

Saarinen har en bakgrund som vattenverksdirektör i Borgå och har som fritidsboende i Degerby engagerat sig i vattenandelslaget. Han lyfter fram att det finns många fördelar med att ha tillgång till ett vatten- och avloppsnät.

– Värdet på fastigheten stiger, det höjer livskvaliteten och förorsakar inga luktproblem, säger Saarinen och påpekar att människans näringsämnen inte hör hemma i naturen. Han lyfter särskilt fram de känsliga vattendragen där havsöringen leker.

Hans uppfattning är att de privata reningsverken inte alltid är helt pålitliga.

– Det finns ganska krångliga lösningar och resultatet är inte alltid så bra som man skulle önska sig, säger han diplomatiskt.

Karta över Degerby centrums vatten- och avloppssystem.
Bildtext Kartan visar detaljplaneområdet i centrum av Degerby. Fastigheterna är drygt sextio till antalet. I framtiden kommer området sannolikt att klassificeras som verksamhetsområde, vilket innebär att det är obligatoriskt att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet.
Bild: Östra Ingå vattenandelslag

I sista hand är det förstås ändå en ekonomisk fråga.

– Om det var gratis skulle förstås alla komma med men kostnaderna är ändå rimliga, resonerar Saarinen.

Risto Saarinen tittar in i en pumpstation, en stor behållare för avloppsvatten.
Bildtext Saarinen tar sig en titt in i en av pumpstationerna som ska grävas ner längs rutten. När avloppssystemet är i gång kommer behållaren att fyllas till en viss nivå tills pumparna startar.
Bild: Maria Wasström/Yle

Saarinen har själv inget större behov av kommunalteknik till sommarstugan på Stävö men har beslutat sig för att ansluta sig ifall utbyggnaden av nätverket sker ända dit. Han har inte rinnande vatten i stugan och således inget avlopp heller men inser att följande generation kanske inte nöjer sig med att bära vatten in och ut.

– Det är en investering för framtiden, säger Saarinen.

Vatten- och avloppsrör går ner i en grop i jorden på en åker i Degerby.
Bildtext På åkrarna invid Kärrbyvägen i Degerby har man redan borrat in rör i marken. Det är frågan om ett dricksvattenrör och två avloppsrör. Det större avloppsröret ska tas i bruk i ett senare skede.
Bild: Maria Wasström/Yle

Dricksvatten från Sjundeå

Östra Ingå vattenandelslag grundades år 2019 och har haft som uppgift att planera och genomföra vatten- och avloppsprojektet i samarbete med Ingå kommun.

När nätverket är installerat kommer kranvattnet till de anslutna fastigheterna från vattentäkter i Sjundeå. Vattentaget i Degerby blir kvar som reservlösning.

Avloppsvattnet från det nya nätverket ska däremot pumpas ända till Esbo. Där har Blombackens toppmoderna reningsverk nyligen tagits i bruk och det ersätter Finno avloppsreningsverk som kommer att rivas.

I Blombackens reningsverk renas vatten från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå och Vanda – och snart också från Degerby.

Blombackens reningsverk

Vatten- och avloppsnätet i Degerby byggs alltså ihop med motsvarande nät i Sjundeå.

Miljoner i avloppet

För Ingå kommun är det frågan om ett betydande projekt. Själva stamledningen mellan Degerby och Sjundeå väntas kosta 1,8 miljoner euro. I samband med rörarbeten i centrum förbättras också gatorna i centrala Degerby för omkring en miljon euro vilket kommunen står för. Utöver det beviljar kommunen ekonomiskt bidrag till de fastigheter som ansluter sig i det här skedet. Dessutom löser kommunen in det gamla vattenledningsnätet.

Piia Nordström utanför kommungården i Ingå med Muminparken i bakgrunden.
Bildtext Kommuningenjör Piia Nordström tänker sig att vatten- och avloppsnäten i Degerby och Ingå kyrkby på sikt ska byggas ihop.
Bild: Maria Wasström/Yle

Kommuningenjör Piia Nordström säger att kommunen frikostligt bidrar till projektet för att det nu äntligen ska förverkligas.

– Vi önskar att fastighetsägarna ska ansluta sig frivilligt, men det kräver stora investeringar av dem. Det behövs helt enkelt en morot, säger Nordström.

Hon antyder att också de fastigheter som har helt dugliga avloppssystem ändå borde överväga att ansluta sig till nätverket i det här skedet så länge kommunens generösa erbjudande är i kraft.

Avgifter och utgifter

Ingås kommuningenjör Piia Nordström säger att det är viktigt att utveckla vatten- och avloppsnätet. På sikt är det viktigt att bygga ihop nätverkets olika delar, det vill säga nätverket i Degerby med nätverket i Ingå kyrkby, inte minst för att säkra försörjningsberedskapen.

– Det är viktigt att ha alternativ ifall någon vattentäkt till exempel blir förorenad, säger Nordström.

Reningsverk håller inte för evigt

Ingå kommun har ett eget reningsverk i Joddböle men Nordström säger att det i framtiden är tänkt att avloppsnäten i Ingå kyrkby och Degerby ska förenas så att också avloppsvattnet från Ingå kyrkby kunde transporteras till Esbo för rening.

– Det skulle ge mera kapacitet och alternativ med tanke på framtidens investeringar och samarbete med grannkommuner, säger Nordström.

Östra Ingå vattenandelslag kommer eventuellt i ett senare skede att lösas in av kommunen.

Att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet är frivilligt förutom om man bor på det som klassas som verksamhetsområde.

Ingå kommun kommer sannolikt inom kort att bilda ett verksamhetsområde för både hushållsvatten och avlopp i Degerby centrum.

För dem som bor utanför verksamhetsområdet kommer det fortsättningsvis att vara frivilligt att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet.

Diskussion om artikeln