Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas stad och välfärdsområdet äntligen överens om hyror

Pargas brandstations fasad.
Bildtext Arkivbild. Välfärdsområdet betalar en lägre hyra för brandstationerna i utbyte mot att de bekostar renoveringen av dem.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Pargas stad och Egentliga Finlands välfärdsområde har äntligen kommit överens om hurdana hyror välfärdsområdet ska betala för de fastigheter de använder i staden.

Pargas stadsstyrelse godkände på måndagskvällen de hyror som välfärdsområdet ska betala för fastigheterna i fortsättningen.

Staden är nöjd med de hyror som man kan få för de lokaler som används av social- och hälsovården, men gällande fastigheter som räddningsväsendet använder är man inte riktigt nöjd.

De hyror som välfärdsområdet är berett att betala för brandstationer i Pargas centrum och i skärgården är så låga att staden inte har råd att upprätthålla dem på ett bra sätt. Bland annat brandstationen i Pargas har en renoveringsskuld på 1,4 miljoner euro

Lång armbrytning om hyrorna

Ett första förslag på hyresnivå gjordes redan i slutet av juni i fjol, men välfärdsområdet har inte velat godkänna hyrorna och därför har staden ännu inget avtal med dem.

Pargas stads hyror beräknas enlig ett kalkylsystem som är fastställt av Trellum Ab. Det är en metod som har använts i över 20 år och som används av många kommuner. Men Egentliga Finlands välfärdsområde godkänner varken Trellum eller Haahtela Ab:s system för att räkna ut det tekniska värdet av en byggnad, eftersom de anser att hyresnivåerna för byggnaderna inte blir rättvist bedömda om dessa system används.

En man som sitter vid ett skrivbord.
Bildtext Arkivbild. Fastighetschef Seppo Pihl säger att välfärdsområdet inte har godkänt Pargas stads förslag på att höja hyran för brandstationerna.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Pargas stadsstyrelse fattade ett beslut om välfärdsområdets hyror i december 2022. Då föreslogs att hyrorna totalt uppgår till 4,67 miljoner euro och att bruttohyrespriset per enhet skulle uppgå till 18 euro per kvadratmeter.

Seppo Pihl, fastighetschef vid Pargas stad, konstaterar att staden och välfärdsområdet nu har hittat en gemensam linje för hyresnivån för bland annat hälsocentralen i Pargas. Däremot har välfärdsområdet inte godkänt stadens förslag på att höja hyran för brandstationerna.

– Brandstationernas hyror baserar sig på gamla beräkningar och med de gamla hyresintäkterna har vi inte möjlighet att renovera lokalerna. Det är inte så många kommuner i Finland som har tagit upp att hyran för brandstationerna är för låg, men vi har valt att lyfta upp det, säger Pihl.

Stort renoveringsbehov

Brandstationerna i Pargas, Korpo och Houtskär har sedan 2005 ett avtal med Egentliga Finlands regionala räddningsverk. Hyrorna varierar mellan 4,3 och 6,5 euro per kvadratmeter. Tanken är att de existerande hyresavtalen överlåts till välfärdsområdet, men eftersom brandstationerna har ett stort renoveringsbehov föreslog stadsstyrelsen att hyresnivån för brandstationerna höjs till 14,8 euro per kvadratmeter.

I förslaget från december i fjol ingår det att hyresvärden, alltså Pargas stad, ska sköta om underhåll och renovering av fastigheten. Men eftersom brandstationen i Pargas finns med på välfärdsområdets investeringslista, så kan de förmånligare hyrorna godkännas ifall investeringspengarna kan användas till att förnya brandstationen, så att den uppfyller dagens krav.

– Om välfärdsområdet väljer att investera i brandstationen i Pargas, så ersätter det väldigt bra de förlorade kostnaderna, konstaterar Pihl.

Välfärdsområdet är heller inte intresserad av att hyra terapibassängen, utan önskar att bassängen finns kvar i Pargas stads regi och att välfärdsområdet har nyttjanderätt till den. Totalt betyder det här att stadens hyresinkomster skulle minska med ungefär 460 000 euro.

Pihl medger att det varit en utmaning att förhandla om vilken hyra välfärdsområdet ska betala för sina lokaler i Pargas, men även om hyresintäkterna blir lite lägre än budgeterat, så är det ändå ett bra avtal för staden.

– Allt som vi får in är på plus. Tidigare var interna hyror interna, men nu är det riktiga pengar. De första kraven var att hyrorna skulle minska med 1,5 till 2 miljoner euro, så det här är ändå mycket nära den nivå vi har tänkt, säger Pihl.

Diskussion om artikeln