Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Också i år får raseborgarna en egen medborgarbudget – i år dubbelt mer pengar och start redan i mars

Uppdaterad 10.03.2023 12:18.
Belysning i Pumpviken i Karis en mörk höstkväll, lamporna speglar sig i vatten och lyser upp träden och parken.
Bildtext Pumpviken i Karis är en oas mitt i stan, så att säga. När vårsolen tittar fram kan man till exempel lägga sig ner på en solstol och låta blicken och själen vila över Svartån medan barnen grejar vid den nya lekplatsen som byggs tack vare medborgarbudgeten.
Bild: Pia Santonen / Yle

Knappt har invånarna i Raseborg hunnit rösta klart om medborgarbudgeten 2022 så är det dags att starta en ny förslagsrunda. Nu gäller det en summa på 100 000 euro.

Ifjol skickade raseborgarna in sammanlagt 38 förslag av vilka åtta valdes till sista fasen där invånarna i Raseborg fick rösta på sin favorit.

Det blir en uppgradering av parken i Pumpviken i Karis med bland annat lekplats, kanske grillplatser och ett utegym

Det blir alltså en ny medborgarbudget i år, i stadens budget har man reserverat dubbelt upp, det vill säga 100 000 euro. För att det vinnande förslaget ska kunna planeras redan i höst kommer förslagsrundan att starta redan i mars.

Kriterierna som förslagen bör fylla är oförändrade, det vill säga:

 • Idén är planerad för ett icke-vinstsyftande, allmännyttigt ändamål

 • Idén ersätter inte lagstadgade uppgifter

 • Förverkligandet av idén överskrider inte det av fullmäktige godkända anslaget för medborgarbudgetering

 • Staden har befogenhet att genomföra idén (omfattar inte till exempel privata markområden)

 • Tillstånden som behövs för genomförandet av idén är i skick eller det föreligger positiv förhandsinformation av myndigheten om beviljande av tillstånd

 • Idén strider inte mot god sed

 • Idén strider inte mot gällande plan eller beslut av något av stadens behöriga organ

 • Idén står inte i strid med utvecklingsplaner, planer eller strategier för stadens verksamhet och tjänster

 • Idén följer Finlands lag

 • Förverkligandet av idén ökar inte stadens totala personal- eller driftskostnader

  Artikeln korrigerades 3.3 kl 5.20 Ursprungligen stod det att Pumpviken har uppgraderats med bland annat nya bänkar, bord och solstolar. Men de här möblerna hör inte till medborgarbudgeten. Det som Pumpviken ska få för pengarna, och som ännu inte förverkligats, är en lekplats, kanske också grillplatser och ett utegym.

Diskussion om artikeln