Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Generalplanen i Åbo godkändes efter en lång diskussion – frågan om spårvägar vid domkyrkan och höghusbyggen vid småhusområden väckte debatt

Åbo domkyrka
Bildtext Kan spårvägstrafik bli verklighet utanför Åbo domkyrka, om Åbo stad säger ja till spårvägarna? Det här är iallafall möjligt enligt den nyligen godkända generalplanen.
Bild: Arash Matin / Yle

Det krävdes en lång diskussion och en drös med omröstningar innan Åbo stadsfullmäktige godkände den omdiskuterade generalplanen.

De frågor som väckte mycket diskussion var möjligheten att tillåta höghusbygge på småhusområden och en beteckning, som kan göra det möjligt att bygga spårvägar vid Domkyrkotorget.

Generalplanen är alltså den plan som styr exempelvis var staden tillåter bygge av bostäder, industrianläggningar och vilka områden som är till för rekreation. Generalplanen ger också riktlinjer för hur staden utvecklar trafiken för bilar, fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Planen har förberetts sedan 2010-talet.

Samlingspartiets Ville Valkonen inledde debatten med att konstatera att det var på tiden att behandla generalplanen i stadsfullmäktige. Enligt honom skulle det i framtiden löna sig att dela upp liknande massiva planläggningsarbeten för att undvika liknande fördröjningar.

En person står och talar framför fullmäktigesalen i Åbo stadsfullmäktige.
Bildtext Generalplanen diskuterades i två timmar i Åbo stadsfullmäktige den 13 februari 2023.
Bild: Nora Engström / Yle

Ödet för Kuppis koloniträdgård avgjordes redan tidigare

Generalplanen har väckt mycket debatt under åren. Ett hett diskussionsämne har exempelvis varit framtiden för Kuppis koloniträdgård, som till en början var hotad i förslaget till generalplan.

Efter flera vändningar beslöt stadens politiker redan tidigare att koloniträdgården bevaras, men att området är både en koloniträdgård och ett rekreationsområde i framtiden. Eftersom frågan redan behandlades tidigare, låg fokuset främst på andra frågor i generalplanen under kvällen. Johannes Yrttiaho (Vf) föreslog en ändring, där koloniträdgården skyddas men förlorade i omröstning med rösterna 3 mot 64.

Möjliga spårvägar vid domkyrkan väckte debatt

En fråga som väckte debatt under kvällen var beteckningen om att ge möjligheten att dra spårvägar från Akademigatan via Domkyrkotorget, om staden säger ja till spårvägar. En av de som motsatte sig beteckningen var Sannfinländarnas Juha Anttila, som föreslog att den stryks ur generalplanen.

– Domkyrkotorget är Åbobornas vardagsrum, sade Anttila och hänvisade till Åbo museicentrals utlåtande. Enligt museicentralen är området kulturhistoriskt värdefullt och därför är det inte önskvärt att kollektivtrafiken återvänder till området, sade han.

Anttila fick understöd över partigränserna, då en del ledamöter från exempelvis Samlingspartiet, SDP, SFP och Centern höll med kritiken.

– Fullmäktige beslöt en gång i tiderna att trafiken ska bort från Åbo domkyrka, konstaterade SDP:s Jarmo Rosenlöf.

Majoriteten av ledamöterna var ändå för att beteckningen lämnas kvar i generalplanen. Beslutet fattades med rösterna 37-29.

Bland annat Vänsterförbundet och De Gröna samt majoriteten av SDP och Samlingspartiet röstade för att beteckningen finns med i generalplanen.

– Vårt parti stod bakom beteckningen. Nu ska spårvägarnas inverkan utredas och beslut om spårvägar fattas senare. Det här innebär ju inte att spårvägen sedan skulle dras genom Domkyrkotorget, sade Vänsterförbundets gruppordförande Mirka Muukkonen.

Höga höghus tillåts i Åbo centrum

I den nya generalplanen ändras också beteckningen för småhusområden. I framtiden kan det alltså vara möjligt att bygga höghus på småhusområden. Det här är något som har väckt motstånd i flera småhusföreningar i Åbo och en fråga som delade fullmäktige.

Vänsterförbundets Timo Furuholm föreslog att hela generalplanen remitteras till ny beredning och att den nuvarande beteckningen för småhusområden bevaras. Förslaget föll ändå med klara siffror 52-12 i omröstning.

En halvbyggt hus med vinkel nedifrån.
Bildtext I generalplanen finns riktlinjer för hur och var det kan byggas i Åbo.
Bild: Cecilia Juuti

Den fråga som delade fullmäktige mest i omröstningen, var beteckningen som gör det möjligt att bygga höga höghus i Åbo centrum. Även i det här fallet var det Vänsterförbundet, som ville stryka frågan från generalplanen. Fullmäktige röstade för det här alternativet med knapp majoritet, med siffrorna 34 mot 32.

De Gröna och Vänsterförbundet låg bakom majoriteten av förändringsförslagen. Bland annat föreslog De Grönas ledamot Sofia Engblom att beteckningen, som gör det möjligt att bygga en tunnel i Tranbacken och beteckningen om att bygga ut Kähäri parkväg stryks ur delgeneralplanen. Enligt Engblom är de inte nödvändiga, bland annat eftersom de främjar privatbilismen i staden.

Partiet fick ändå inte tillräckligt med understöd för sina förslag och alla ändringsförslag röstades omkull i fullmäktige.

Totalt ordnades 16 omröstningar innan generalplanen godkändes.

Diskussion om artikeln