Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Priset och smaken viktigare än ekologiska argument då unga köper mat – bara en av tio är vegan eller vegetarian

Man i matbutik framför en hylla med mjölkprodukter.
Bildtext Pris och smak avgöra när unga handlar mat. Bara var tionde i åldern 15–29 är vegan eller vegetarian.
Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

En bred undersökning som Jord- och skogsbruksministeriet har gjort visar att priset är avgörande då unga handlar mat. På andra plats kommer smaken. Var tionde i åldern 15–29 är vegan eller vegetarian.

Undersökningen kartlägger också inställning till jord- och skogsbruket överlag, betydelsen av en levande landsbygd och huruvida det görs tillräckligt för klimatet bland finländare i åldern 15–29.

Vad gäller maten anser många att det är viktigt att den är hälsosam och producerad i hemlandet. Däremot verkar faktorer som ekologisk, närproducerad och rättvis inte spela någon större roll i de ungas val.

De unga tillfrågades också om de gjort några etiska val beträffande sina konsumtionsvanor. De flesta har börjat återanvända mera, många undviker vissa livsmedel och material, köper hellre inhemska varor än utländska, och försöker spara energi.

Lehmiä navetassa
Bildtext Inhemska livsmedel föredras framom utländska.
Bild: Anna Wikman / Yle

Inte många som blivit veganer

Bara tio procent av de tillfrågade säger att de har blivit veganer eller vegetarianer, medan 15 procent inte har ändrat sina konsumtionsvanor alls.

De främsta orsakerna till förändrade konsumtionsvanor är strävan att minska koldioxidavtrycket, att stödja inhemsk produktion och att värna om djurens välmåga.

60 procent är redo att dra ner på sin egen levnadsstandard för det allmännas väl.

Landsbygden ska vara levande

Jord- och skogsbruksministeriets rapport slår också fast att en majoritet av de unga, 86 procent, vill hålla fast vid en inhemsk livsmedelsproduktion, och åtta av tio anser att lantbruket bör stödas finansiellt. En levande landsbygd fick stöd av nästan 80 procent av de tillfrågade.

Jari Miranda Niemenkylän Kartanon mailla.
Bildtext En levande landsbygd är viktig, anser många av de tillfrågade.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Drygt 1 500 unga i åldern 15 till 29 år deltog i enkäten, som gjordes hösten 2022.

Genom hela resultatet löper en tydlig röd tråd, trots att det fanns variationer mellan unga på landsbygden och i städerna, utbildningsnivå och kön.