Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Äldre oljetankrar rör sig på Östersjön – risken för oljeolyckor ökar

Uppdaterad 20.02.2023 10:35.
Fartygstrafiken på Finska viken 9.2 2023. Röda fartyg är olje- och gastankers. Gröna är andra fraktfartyg och blåa är passagerarfartyg. Prickarna visar stillastående fartyg. Kartan är gjord efter myshiptracking.com:s spårningstjänst.

Ryssland kan förorsaka en miljökatastrof i Finska viken. Det är möjligt att en rysk oljetanker med flit kör på grund, varnar professor Veli-Pekka Tynkkynen. Oljetankrar som rör sig i Östersjön är äldre och i sämre skick.

Det kan vara i Rysslands intresse att ställa till med en miljökatastrof i Finska viken. Det anser Veli-Pekka Tynkkynen professor i rysk miljöpolitik vid Helsingfors universitet. Han tillägger att det inte är aktuellt nu, men risken finns.

– Vi måste beakta att Ryssland använder alla medel för att vinna kriget.

Apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen
Bildtext Veli-Pekka Tynkkynen, professor i rysk miljöpolitik vid Helsingfors universitet.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Ryssland vill på detta sätt skrämma och skada väst. Samtidigt har sanktionerna mot Rysslands export av olja skärpts.

I början av februari införde EU ett importförbud av ryska oljeprodukter som till exempel diesel, att transporteras till havs.

Sedan december blev det förbjudet att frakta rysk råolja till EU. Ett pristak på 60 dollar fatet infördes också. Enligt Centre for Research on Energy and Clean Airs (CREA) uppskattning är Rysslands förlust på grund av importförbudet 160 miljoner euro per dag.

Ryssland har köpt gamla oljetankrar

Ryssland försöker lindra effekterna av sanktionerna. Enligt flera uppskattningar av skeppsmäklare har Ryssland köpt över 100 oljetankrar, uppger Financial Times. Det är främst oljetankrar för frakt till länder som inte bojkottar Ryssland, till exempel Indien.

Trafiken med oljetankrar på Finska viken har inte ökat.

– Vi har länge följt oljetransporterna och i absoluta tal är mängden fartyg på ungefär samma nivå som före Ukrainakriget, förklarar Mikko Hirvi, biträdande kommendör vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Men det är fråga om äldre oljetankrar som kan vara i sämre skick.

– Det finns också fartyg och operatörer som inte tidigare har trafikerat Finska viken, berättar Mikko Hirvi.

Att reda ut oljans väg är svårt

Många oljetankrar seglar under bekvämlighetsflagg, stater som till exempel Liberia, Panama och Marshallöarna. De är på väg till eller ifrån de ryska oljehamnarna Primorsk och Ust-Luga.

Fartygens operatörer är rederier registrerade i till exempel Grekland, Tyskland, Turkiet och Cypern. Rederierna/operatörerna ägs sedan av andra bolag registrerade i till exempel Förenade Arabemiraten och Hong Kong.

Bild på en tanker som eskorteras av mindre snabba båtar.
Bildtext Ute på havet kan fartygen målas om och byta namn.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

För att kringgå sanktionerna kan fartygen färdas utan transponders och blir då så kallade spökskepp.

– Det finns en risk att spökskeppen för sin last ut till Atlanten och lastar över det till en annan tanker som sedan för oljan till den europeiska marknaden, förklarar professor Veli-Pekka Tynkkynen.

En annan möjlighet är att tankfartyget ute på havet byter namn och målas om. Sådana metoder har använts för att kringgå embargon mot Venezuela och Iran.

Dålig övervakning

Hur kan oljetransporterna då övervakas?

– Ja det är en verkligt bra fråga, svarar Veli-Pekka Tynkkynen och tillägger att det har att göra med information om varifrån oljan kommer, vilka vägar den fraktas, med vilka operatörer och dess slutdestination.

Veli-Pekka Tynkkynen tycker att övervakningen borde skötas av EU och medlemsstaterna.

– Jag har den uppfattningen att övervakningen ännu är i barnskorna.

För Sjöbevakningen är det inte så lätt att övervaka trafiken på Finska viken.

– Fysiskt går det inte att granska ett fartyg om det är på internationellt vatten, förklarar Mikko Hirvi, biträdande kommendör vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Sjöbevakningen följer ändå noggrant med trafiken och hittills har det inte inträffat några incidenter med oljetankrar på Finska viken.

– Trots att riskerna har ökat så har det ännu inte förekommit några konkreta tillbud.

Du kan kommentera artikeln fram till klockan 19 fredagen den 17 februari.