Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanda satsade på tvåspråkigheten men många åtgärder kunde inte helt genomföras: ”Vi hade satt höga målsättningar”

Vanda stadshus på vintern.
Bildtext Av sammanlagt 31 olika målsättningar så ville staden ursprungligen uppnå 23 stycken under året 2022.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Av 23 målsättningar på tvåspråkigheten för år 2022 lyckades arbetsgruppen genomföra 8. De flesta andra uppfylldes bara delvis, men koordinatorn för svenskspråkig service tycker ändå att projektet varit lyckat.

Bland de genomförda målsättningarna fanns bland annat att förbättra den tvåspråkiga skyltningen i staden och att en större andel av stadens kommunikation skulle ske på båda språken.

Hur kommer det sig då att så många av målsättningarna bara delvis uppfylldes?

– Det är lite av en tolkningsfråga om när något mål är genomfört. Det finns till exempel mål som sträcker sig under hela stadens strategiperiod fram till 2025. De kan förstås inte genomföras under ett år, säger Nicole Mattsson som är koordinator för stadens svenskspråkiga tjänster.

Hon säger att också att de mål som inte uppnåddes helt och hållet under fjolåret kommer att arbetas på också i framtiden.

Nicole Mattsson i klädd glasögon ler fram för en väg omgiven av träd.
Bildtext Nicole Mattson är koordinator för Vandas svenskspråkiga tjänster.
Bild: Anna Hedström / Yle

Endast en av målsättningarna har inte alls kunnat genomföras. Det gällde att de finskspråkiga vårdnadshavarna vid svenskspråkiga skolor skulle tas mer i akt.

– Vi ville inte belasta personalen mer nu när det har kommit så många andra förändringar. I stället beslöt vi att skjuta upp det målet till 2023, säger Mattsson.

Kan man säga att projektet har varit lyckat om mindre än hälften av målsättningarna har genomförts?

– Vi skulle också ha önskat att det skulle ha varit bättre och hoppas på att göra bättre ifrån oss det här året. Vi hade satt väldigt många målsättningar till det här året så det blev ganska hektiskt.

Av sammanlagt 31 olika målsättningar så ville staden ursprungligen uppnå 23 stycken under fjolåret.

Mattsson poängterar ändå att attityderna till tvåspråkighetsarbetet har varit bra.

– Gruppen har jobbat bra tillsammans så jag tror att arbetet kommar att gå bra också framöver, säger Mattsson.

Diskussion om artikeln