Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesministeriet presenterade nationell riskbedömning – Ryssland, cyberattacker och en ny pandemi finns med bland hoten mot Finland

En skylt med texten "Inrikesministeriet".
Bildtext Enligt Inrikesministeriets rapport har hotet om hybrid- och cyberattacker mot energiinfrastrukturen ökat.
Bild: Matti Myller / Yle

Inrikesministeriet har i sin nya riskbedömning publicerat sammanlagt 21 nationellt betydande hotmodeller och situationer som kan ha konsekvenser för samhällets vitala funktioner.

Den senaste riskbedömningen publicerades 2018 och sedan dess har det skett flera förändringar i Finlands omvärld.

I rapporten nämns bland annat att Rysslands anfallskrig mot Ukraina har destabiliserat Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska ställning.

Målet med den nationella riskbedömningen är att förutse händelser som plötsligt kan drabba Finland, som påverkar samhällets vitala funktioner och som kräver att myndigheterna agerar på ett sätt som avviker från det normala eller att de ber om hjälp från andra länder.

Ryssland ett hot

Även om det inte finns något militärt hot mot Finland just nu, finns det enligt rapporten anledning att vara beredd på att Ryssland kommer att rikta militära maktmedel även mot Finland.

Dessutom kan maktmedlen rikta in sig på samhällsnivå; nödvändiga faciliteter kan störas, lamslås eller förstöras. Mål kan till exempel vara beslutsfattare, ledningssystem och kommunikationsnät, slår rapporten fast.

Coronapandemin och det ryska anfallskriget har också visat att det snabbt kan bli brist på el, olika komponenter och reservdelar.

En ny pandemi kan slå till

Inrikesministeriet listar också bland annat klimatförändringarna, digitaliseringen av samhället och hybridpåverkan som andra exempel på utvecklingsförlopp och fenomen i omvärlden som utgör hot och störningssituationer.

Enligt rapporten har hotet om hybrid- och cyberattacker mot energiinfrastrukturen ökat.

Det finns också stor sannolikhet för en ny pandemi. Enligt rapporten är det dock omöjligt att i förväg uppskatta omfattningen av risken och hur allvarlig pandemin är.