Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fartyg står olastade vid österbottniska hamnar när stuvarna strejkar

Uppdaterad 14.02.2023 20:48.
En hamn med containrar och vindkraftsdelar. I bakgrunden syns hamnkranar.
Bildtext På tisdagen var det ännu oklart hur Vasa hamn skulle påverkas.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Förhandlarna har misslyckats med att komma överens och stuveribranschens strejk blir av. Hamnarna i Kaskö, Jakobstad och Karleby påverkas åtminstone.

Förhandlingarna mellan Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund, AKT, och arbetsgivarsidan för hamnverksamhet, Satamaoperaattorit, strandade på tisdag kväll.

Vid Karleby Hamn berör strejken cirka 110 stuvare och i Jakobstad omkring 30.

– Köpkraften har minskat och inflationen påverkar, så vi räknar med löneförhöjningar. Stridsåtgärderna är därför inte ett mål i sig. Vi hoppas att vi ska nå en överenskommelse, sa Kokkolan Ahtaajats (Karlebys stuvare) ordförande, Vesa Pohjola innan det stod klart att det blir strejk.

Stuvarna sköter all godshantering vid hamnarna, alltså lossningar och lastningar, som vid en strejk kommer att stå stilla. Strejken är planerad att starta onsdag morgon klockan sex och pågå tills vidare.

Tre fartyg kan bli olastade i Karleby

Karleby hamns vd, Torbjörn Witting, uppskattade på tisdagen att tre fartyg kommer att lämna vid hamnen och vänta om det blir strejk.

Vid Jakobstads hamn tror man att åtminstone ett 180-meters timmerskepp kan lämna olastat vid hamnen. Fartyget kan också fortsätta vidare med otillräcklig last, ifall man inte hinner lasta allt innan strejk.

– Rederierna har kunnat förutse detta, så åtminstone till helgen är inga fartyg på väg, säger Jakobstads hamndirektör, Juha Hakala.

Oklart ännu hur Vasa hamn skulle påverkas

Hur Vasa hamn påverkas vid en strejk utreds ännu.

Vid Vasa hamn finns ett par fartyg och de försöker få dem lastade innan morgondagen, säger man från KWH Logistics.

Vid Vasa hamn jobbar omkring 30 stuvare.

Stuvarnas strejk berör också Kaskö hamn, där tre fartyg skulle påverkas.

– Tre fartyg är på väg till Kaskö Hamn och lossningen och lastningen av dem skulle påverkas av strejken, säger Kaskös hamndirektör, Patrik Hellman.

Vid Kaskö hamn finns 50 stuvare, men alla av dem hör inte till AKT.

Artikeln är uppdaterad 14.2 klockan 20.48 efter beskedet om att det blir strejk.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas artikel Ahtaajien lakko pysäyttäisi laivaliikenteen tyystin – Kokkolassa ja Pietarsaaressa laivoja jäisi lastaamatta skriven av Iina Kluukeri. Översättning och bearbetning av Markus Bergfors.

Diskussion om artikeln