Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Favoritbössan åker på hyllan – EU går mot totalförbud för blyhagel

Uppdaterad 15.02.2023 10:31.
Man i jaktkläder utanför lada.
Bildtext Jägaren Tom Forsström kritiserar att till exempel en del myrmarker, torrlagda områden och landhöjningsområden nu räknas som våtmarker. Jägare får inte längre ha blypatroner med sig då de rör sig på sådana områden.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Tom Forsström är på rådjursjakt med favoritbössan, ett hagelgevär som fungerar med bly. Men ett nytt blyförbud gör att jägarna nu ska lägga blypatronerna på hyllan och då åker också många gamla vapen på hyllan.

Forsström brukar fälla hare, skogsfåglar och rådjur med blyhagel. Men nu ska blyet ersättas med annat då jakten sker på eller nära våtmarker.

– Det är bara att anpassa sig, det blir väl stålhagel för min del. Men det är lite tråkigt. Jag har ett gammalt hagelgevär som är i riktigt bra skick och det skjuter jag ogärna stålhagel med, jag är inte säker på att det klarar av det, säger Forsström som är ordförande i Karlebynejdens jaktvårdsförening.

Inom några år ska förbudet mot blyhagel gälla all jakt i EU, men i en första etapp förbjuds blypatroner på våtmarker och en skyddszon på 100 meter kring dem.

Olika åsikter om vad som är våtmarker

Jägarförbundet har kritiserat de nya bestämmelserna bland annat för att definitionen av våtmarker är så bred.

Förutom hav, sjöar, åar och träsk räknas också också torrlagda områden, öppna landhöjningsområden, svårframkomliga trädlösa myrar samt översvämningsområden som våtmarker.

– Diken och bäckar utmärkta med streck på terrängkartan är inte sådana vattenområden. Men på till exempel ängar som gränsar till vattenområden ska man använda alternativa hagel, och på en radie på 100 meter från områdena, säger jaktchef Stefan Pellas på Finlands viltcentral Kust-Österbotten.

man i blå vinterrock står i snöig skog.
Bildtext Hagelpatroner får man inte längre ha, säger Stefan Pellas från viltcentralen.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Enligt Forsström skulle en mer lämplig definition av våtmark vara att man kan se öppet vatten.

– Det är ofast där sjöfåglar finns, inte på mossar i allmänhet. Så man tycker det är onödigt hårt.

Också bly i fickan förbjuds

Enligt de nya reglerna får jägare inte ha blypatroner på sig alls på våtmarker, inte ens om de bara passerar.

– Det verkar besvärligt. Om man ska på skogsfågeljakt och går igenom ett område som är våtmark för att komma till jaktmarkerna så då är man nästan kriminell, säger Forsström.

– Hagelbössa får man ha men inte blypatroner, säger jaktchef Stefan Pellas på Finlands viltcentral Kust-Österbotten.

Jägare på åker.
Bildtext Tom Forsström säger att alla jägare förstår blyhagelförbudet som gäller sjöfågeljakt. Men ett totalförbud är onödigt hårt enligt honom.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Målet med det nya direktivet är att skydda sjöfåglarna och deras omgivning från det giftiga blyet.

Forsström säger att de allra flesta jägare förstår och accepterar det blyhagelförbud som sedan 1996 har gällt sjöfågeljakt.

– Men om man inte får använda blyhagel på torvmarker så kanske man som jägare tycker det går onödigt långt.

Nyare bössor klarar stålhagel

Alternativa hagelpatroner finns det i dag gott om också för äldre vapen, uppger Pellas.

– Ammunitionen har utvecklats och stålhagel har använts redan länge inom jakt på sjöfåglar och det kan gå att modifiera äldre hagelbössor också, säger Pellas.

Han påpekar ändå att alternativen ofta är dyrare än bly. Och för en del äldre gevär finns inga andra alternativ än bly.

Jägare med hagelbössa.
Bildtext Tom Forsström och favoritbössan, ett gammalt hagelgevär som knappast skulle må bra av stålhagel.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Forsström tycker det är tråkigt att gamla fina gevär i och med förändringarna blir oanvändbara.

– En del kanske kan göras om men de flesta är i princip värdelösa.

Enligt Forsström är alternativa hagel inte heller så effektiva som blyhaglet.

– Man kan behöva komma närmare (bytet) med till exempel stålhagel, annars finns det risk att man bara sårar djuret.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är övervakande myndighet i fråga om det nya direktivet. I praktiken är det polis och gränsbevakning som kan övervaka att reglerna följs.

– Gränsbevakningen och polisen har redan tidigare kontrollerat patroner till exempel vid sjöfågeljakt, så det är inte nytt för dem, säger Pellas.