Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företagen hoppas på skattesänkningar för att kompensera kostnaderna: ”Vi är inställda på att ta dagen som den kommer”

Uppdaterad 16.02.2023 09:25.
Linda Pokki tittar ut genom ett fönster i sitt café.
Bildtext Det är spännande att vara företagare i dag, säger Linda Pokki.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Stigande kostnader, höga räntor och energipriser påverkar starkt små- och medelstora företag. Vinstmarginalen minskar och oron är stor. Många hoppas på lindringar i beskattningen.

Verkställande direktör Linda Pokki vid Porvoon paahtimo i Borgå har just öppnat för dagen. Det är dimmigt och vått väder ute och kaffedoften sprider sig från den över hundraåriga byggnaden vid åstranden.

De första kunderna anländer, beställer sitt kaffe och söker sig till den övre våningen för vad som ser ut som en affärsdiskussion.

Café- och restaurangverksamhet är ingen självklarhet i dagens läge. Coronaviruspandemin var tung för branschen och det turbulenta världsläget har ställt till det för både företagen och kunderna.

– Efter coronan har det varit svårt att förutspå saker. Ibland kan hela morgonen vara väldigt lugn och ingen kanske kommer. Eller så kan det stå folk bakom dörren då vi öppnar. Vi försöker vara inställda på att ta dagen som den kommer och klara av allt vad det innebär, säger Pokki.

Pokki känner en viss oro för läget på arbetsmarknaden. Strejkhoten avlöser varandra och förhandlingar pågår också i den egna branschen. Huruvida bil- och transportarbetarnas strejk påverkar tillgången till de egna varorna är oklart.

Råkaffepriset har stigit med 30 procent

I fjol befarade en del att det blir katastrof för företagen i form av ohanterliga elräkningar, kostnader som skjuter i höjden och kunder som uteblir på grund av oro för den egna ekonomin.

Elpriserna har inte skenat iväg riktigt så mycket som branschen som värst befarade. Det har påverkat företagen, men också kundflödet.

– Många har säkert levt december månad på kredit, som måste förkortas i något skede. Men som tur är har vintern varit ganska mild och elräkningarna har hållits på en acceptabel nivå. Vi hoppas också att hyresvärdarna ser helheten och inte gör alltför stora höjningar, beskriver Pokki känslorna inom branschen.

Linda Pokki utanför sitt café i Borgå.
Bildtext Linda Pokki tar sig en kopp kaffe vid åstranden i Borgå.
Bild: Anders Karlsson / Yle

De flesta små- och medelstora företag har drabbats av stigande råvarupriser. Linda Pokki nämner att råkaffepriset har stigit med 30 procent. Det har också blivit svårt att få tag på vissa produkter, som till exempel en del ölsorter.

– I det långa loppet minskar vår marginal. Det här är höjningar som vi inte kan överföra på konsumentpriserna.

Skattelättnader behövs för att kompensera

Just den här branschen är på det viset speciell att det finns jobb, samtidigt som det råder brist på kunnig arbetskraft. Pokki basar i dagens läge över cirka 10 anställda. På sommaren stiger antalet till 20.

Hon säger sig förstå att branschens dragningskraft minskade under coronaviruspandemin.

– Man borde satsa på utbildningar och hitta nya alternativ med snabbskolningar. På det viset kunde man få in bra folk i arbetslivet.

Pokki vill att staten ska hjälpa branschen genom skattelättnader. En lösning kunde vara att sänka mervärdesskatten på en del produkter.

– Tidigare då det har gjorts liknande lättnader så har de överförts direkt på konsumentpriserna.

Tror du att så skulle ske också nu, med tanke på att företagen haft problem så länge?

– Jag hoppas att alla i så fall drar sitt strå till stacken och ser till att få ner priserna.

Bara 30 procent av företagen tror att omsättningen kommer att öka

De små och medelstora företagens förväntningar sjönk i slutet av fjolåret. Det visar en färsk barometer som offentliggjordes på torsdag. Kriget i Ukraina, ökade prishöjningar, stigande räntor och turbulensen på energimarknaden är de främsta orsakerna.

Jämfört med tidigare förväntar sig ett mindra antal små och medelstora företag att omsättningen ska öka under det kommande året. 30 procent av företagen tror att omsättningen ökar.

Företagen bedömer att de kommer att minska sina investeringar avsevärt inom den närmaste framtiden. Osäkerheten har också minskat användningen av extern finansiering.

De stigande energipriserna har inverkat negativt på affärsverksamheten eller produktionen i vart tredje företag. Priserna på råvaror och andra mellanprodukter väntas fortsätta stiga snabbt.

De små och medelstora företagens barometer sammanställs av Arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera.

Det är ingen dans på rosor att jobba med virkesutdrivning

Samtidigt som Linda Pokki häller upp kaffe vid åstranden i Borgå kör Leif Nordell omkring med skogsmaskiner på Kimitoön.

Det har varit förhållandevis torrt ute i skogen den här vintern, trots att det tidvis har regnat. Några värre spår har inte uppstått i skogen, berättar Nordell, som tillsammans med sin bror äger Nordells Forest Ab, som sysslar med virkesutdrivning.

Leif Nordell fotograferad ute i skogen.
Bildtext Marginalen blir allt mindre för företag i branschen, säger Rolf Nordell vid Nordells Forest Ab.
Bild: Inge Mikkola

Bolaget har två heltidsanställda och en årlig omsättning på omkring 600 000 euro. De senaste åren har inte varit en dans på rosor rent ekonomiskt.

– Nog är läget ganska spänt rent ekonomiskt. Vi håller oss flytande tack vare att vi har en bra uppköpare som köper upp virke i jämn takt och håller oss med jobb, säger Nordell.

Nordells Forest jobbar som Stora Ensos uppdragsgivare och sköter kontraktsbaserade avverkningar och utkörningar.

Servicen har blivit dyrare och räntorna för lån stiger

Stigande bränslepriser kompenseras delvis av en bränsleklausul, som ger kompensation från arbetsgivaren. Men servicekostnaderna har skjutit i höjden och det råder brist på komponenter.

– Vi har hållit fast vid att vi utför service på maskinerna då det behövs. Vi har inte börjat pruta, men servicen har blivit dyrare.

Skogsmaskiner åker iväg på service.
Bildtext Priset på kedjorna som finns på skogsmaskinernas hjul har ”stigit riktigt fruktansvärt”, berättar Leif Nordell.
Bild: Inge Mikkola

För den enskilde företagaren är det mycket svårt att höja de egna priserna då motparten i förhandlingarna är en stor aktör.

Det är inte bara nuläget som påverkas av kostnader som skjuter i höjden. Många inom branschen får problem då de ska investera. Det räcker inte med att ha en god omsättning, utan bolaget borde också ha eget kapital.

– Det är hårdare villkor nuförtiden och räntorna är högre. Om man har flera dåliga år och det egna kapitalet börjar sacka efter så är det svårare att få finansiering.

”Det borde göras billigare att anställa personal”

Leif Nordell berättar av bolagets två anställda är till stor hjälp då de bland annat sköter mycket servicearbete på maskinerna själva.

Han skulle gärna se över kostnaderna som tillkommer då företag behöver anställa personal. De indirekta kostnaderna som tillkommer vid en anställning upplevs av många småföretagare som höga.

– Man skulle kunna komma lite lindrigare undan på ett litet företag, så att man inte skulle ha samma krav som ett stort.

Också Nordell tycker att statsmakten kunde se över beskattningen.

– Mervärdesskatten borde vara lägre och löneutgifterna borde man få momsavdragna. Det lär vi aldrig få, men det skulle vara en jäkla bra sak att få igenom.

Tillägg i artikeln klockan 09:25: uppgifter om de små och medelstora företagens barometer.