Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Minst 6 000 ukrainska minderåriga skickades till omskolningsläger i Ryssland

Ett barn i en mammas famn.
Bildtext Ukrainska barn i åldern fyra månader till 17 år har förts till läger och anläggningar i Ryssland för politisk omskolning och omplacering.
Bild: Mustafa Çiftçi / AOP

En ny rapport från Yale University bekräftar att tusentals ukrainska barn förts till anläggningar i Ryssland för ”politisk omskolning”. Rapporten visar på Moskvas ansträngningar att integrera ukrainska barn.

Minst 6000 ukrainska minderåriga har under det senaste året blivit bortförda till olika anläggningar i Ryssland eller på den ryskockuperade Krimhalvön.

Det här fastslår en ny rapport publicerad av forskargruppen The Conflict Observatory på Yale University i USA.

Forskarna har kunnat identifiera 43 läger som ukrainska barn har förts till. Lägren finns utspridda över Ryssland och ett av dem ligger mer än 6000 kilometer från den ukrainska gränsen.

– Det primära syftet med de lägeranläggningar som vi identifierat verkar vara politisk omskolning, sade Nathaniel Raymond, en av forskarna, vid en presskonferens.

”Politisk omskolning” innebär att undervisningen och aktiviteterna på lägren fokuserar på att föra fram kulturella, historiska, samhälleliga och patriotiska budskap som främjar den ryska statens intressen.

Lägren fungerar på så sätt som integrationsprogram av ukrainska barn.

Barn i Butja, utanför Kiev, passerade en väggmålning av italienska Tvboy den 2 februari 2023.
Bildtext En ny rapport ger ytterligare bevis på den ryska regeringens försök att omplacera, omskola och tvångsadopterar ukrainska barn.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Inte bara föräldralösa barn på ryska anläggningar

Enligt rapporten är det både föräldralösa barn, barn som bott på ukrainska statliga institutioner och barn som bor med sina ukrainska vårdnadshavare som skickats till olika anläggningar i Ryssland.

Fyra huvudsakliga anledningar har angetts för att föra barnen till Ryssland: att barnen ska få gå på så kallade ”rekreationsläger”, att de ska evakueras av säkerhetsskäl från krigsfronten, att de ska evakueras av medicinska skäl eller att de ska tas om hand av ryska adoptions- eller fosterfamiljer.

Föräldralösa barn och barn som bott på ukrainska statliga institutioner har ofta evakuerats till Ryssland av så kallade säkerhets- eller medicinska skäl.

Många av dessa barn har sedan fått ryska pass och blivit placerade i ryska foster- eller adoptionsfamiljer. Detta trots att barn som bott på ukrainska statliga institutioner inte nödvändigtvis är föräldralösa.

Barn med vårdnadshavare skickas till omskolningsläger

Barn som har vårdnadshavare i Ukraina har främst skickats till så kallade ”rekreationsläger”. Av dessa läger har 78 procent fokuserat på politisk omskolning av barnen. Även militär träning av minderåriga har förekommit.

Barnens vårdnadshavare har ofta gett samtycke till att barnen ska delta i lägren, bland annat för att det gett barnen en möjlighet att komma bort från krigandet och att kunna bo i sanitära förhållanden med tillgång till mat.

Lapsi keinuu kerrostalon pihalla. Aikuinen katsoo vieressä.
Bildtext Flera vårdnadshavare har låtit sina barn delta på ryska läger så att barnen kan få respit från de krigsförhållanden som Rysslands oprovocerade invasion lett till.
Bild: Yasuyoshi Chiba / AFP

Rapporten slår samtidigt fast att samtycke getts under krigsförhållanden och att flera vårdnadshavare känt sig pressade att tillåta sina barn att delta i lägren. Det finns även fall där föräldrarna inte samtyckt, men barn ändå förts till läger.

Kommunikationen mellan föräldrar, barn och lägrens arrangörer har varit begränsad och bristfällig när barnen befunnit sig på lägren.

Barn hålls kvar i Ryssland utan vårdnadshavares samtycke

Medan en del barn återvänt till sina föräldrar enligt plan har andra hållits kvar längre i Ryssland än vad vårdnadshavarna samtyckt till.

Vistelsetiden har med hänvisning till säkerhetsläget och pågående stridigheter i Ukraina kunnat förlängas med flera veckor eller månader utan att föräldrarna samtyckt till det.

300 ukrainska barn förbjöds till exempel att återvända hem efter att ukrainska styrkor befriade Charkivregionen i höstas.

Tatjana Rešetnjak kantaa vesipulloa vaurioituneen kerrostalonsa ulkopuolella.
Bildtext Flera hundra barn förbjöds att återvända till sina föräldrar efter att ukrainska styrkor befriade Charkivregionen.
Bild: Mika Mäkeläinen / Yle

Vissa vistelser har också förlängts på obestämd tid och i december var det fortfarande fler än hundra barn som befann sig på ett läger på Krimhalvön, två månader efter att de skulle ha åkt hem.

Vårdnadshavarna har dessutom inte fått tillräcklig information när barnen hållits kvar i Ryssland. Det här har lett till att ukrainska föräldrar i vissa fall själva hämtat sina barn från lägren.

Stort mörkertal gällande bortförda barn

Sedan kriget i Ukraina började för ett år sedan har det kommit flera rapporter om att ukrainska barn skiljts från sina familjer och tvångsdeporterats till Ryssland.

Medan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt att 200 000 barn tvångsdeporterats har ukrainska myndigheter endast kunnat identifiera runt 14 000 barn. Någon officiell siffra gällande hur många ukrainska barn som blivit bortförda - tillfälligt eller permanent - saknas således fortfarande.

Den nya rapporten från Yale University utgår från en konservativ läsning av datan och forskarna har därför endast kunnat verifiera 6000 fall av bortförande av ukrainska barn, men de uppskattar att mörkertalet är stort.

Enligt rapporten är systemet med bortförande och omskolning av barn auktoriserat och koordinerat av Rysslands högsta politiska ledning.

– Alla nivåer av Rysslands styre är inblandat, säger Nathaniel Raymond.

Forskarna fastslår även att bortförandet av barn från sina vårdnadshavare på obestämd tid kan utgöra brott mot barnkonventionen, även om vårdnadshavarna ursprungligen samtyckt. Påskyndandet av att placera barn i ryska foster- och adoptivhem kan även utgöra krigsbrott.

Ryska ambassaden i Washington försvarar sig

Rysslands ambassad i Washington har försvarat Ryssland mot anklagelserna i rapporten.

Enligt ett uttalande som ambassaden publicerade i meddelandetjänsten Telegram har Ryssland bara tagit emot barn som tvingats på flykt undan kriget och främst barn som kommit tillsammans med sina föräldrar.

– Vi gör vårt bästa för att hålla kvar de minderåriga i sina familjer. Om föräldrarna eller de anhöriga är frånvarande eller har dött så ser vi till att de föräldralösa barnen kommer under förmyndarskap, heter det i uttalandet.