Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Oljebekämpning är speciellt utmanande i den åboländska skärgården – beredskapen för oljeolyckor behöver uppdateras i Pargas

Öljyntorjunta-alus ja puomit vedessä. Harjoitus Kotkassa.
Bildtext Arkivbild. Enligt en uppskattning som miljöministeriet gjort skulle bekämpningsarbetet för en oljeolycka på 20 000 ton kosta cirka en miljard euro.
Bild: Silva Nieminen / Yle

Oljetankrar som rör sig i Östersjön är gamla och i dåligt skick. Yle Åboland har tagit reda på hur beredskapen för oljebekämpning ser ut i Egentliga Finland.

Professor i miljöpolitik, Veli-Pekka Tynkkynen, varnar för att det kan ligga i Rysslands intresse att skapa en oljekatastrof i havet för att skada väst. Han tillägger att det inte är aktuellt nu, men risken finns.

En rysk oljetanker i S:t Petersburg.

Äldre oljetankrar rör sig på Östersjön – risken för oljeolyckor ökar

Ryssland kan förorsaka miljökatastrof i Finska viken.

Skulle en oljekatastrof ske i Åbolands skärgård är Egentliga Finlands räddningsverk beredda på att rycka in i bekämpningsarbetet.

Jourhavande brandmästare Petteri Broström berättar att räddningsverket har fyra större fartyg som är utrustade för oljebekämpning och fyra till sex oljebekämpningsstationer av olika storlek där det finns behövlig utrustning.

– Att bekämpa stora oljeolyckor är utmanade. För att få ut de första bommarna behövs tiotals minuter eller till och med timmar, säger Broström.

Oljebom till havs
Bildtext Oljebommar är delvis på och delvis under vattenytan. Med dem kan man kontrollera oljans spridning.
Bild: Lamor

Broström säger att det i utgångsläget är svårt att få bukt med oljeolyckor till havs. Ännu mer utmanande är det i skärgården. Den åboländska skärgården är synnerligen utmanande, också i jämförelse med andra skärgårdar.

– Strandlinje finns det mycket av och läggningen av bommar för att kontrollera oljans spridning är både tidskrävande och arbetsdrygt, säger Broström.

Enligt de utlåtanden som Broström har läst är en oljeolycka i Skärgårdshavet såklart möjlig, men han ser det inte som sannolikt.

Vid räddningsverket är enheter är beredda att rycka ut med bara en minuts förvarning, men arbetet är långsamt och behöver också planeras för att vara så effektivt som möjligt.

Mängden bommar som finns till förfogande är också begränsad och tar sin tid att sätta ut.

– Det är inte som att sanda en väg, säger Broström. Då man kan täcka flera hundra meter i timmen. Processen är mycket långsam.

Enligt en uppskattning som miljöministeriet gjort skulle bekämpningsarbetet för en oljeolycka på 20 000 ton kosta cirka en miljard euro. Den mängden olja motsvarar ungefär lasten för två större oljetankrar.

Beredskapen i Pargas behöver uppdateras

Städerna och kommunerna spelar också en roll i de senare skedena i bekämpandet av miljökatastrofer.

Miljövårdsinspektör i Pargas, Petri Huovila, säger att Pargas stad nog har övat och förberett inför eventuella oljeolyckor, men att de planerna börjar bli rätt gamla och behöver uppdateras och ses över. Jobbet med att bekämpa miljökatastrofer är också alldeles för stort för en myndighet att sköta ensam.

Miljövårdsinspektör Petri Huovila vid Pargas stad.
Bildtext Petri Huovila är mijövårdsinspektör i Pargas.
Bild: Yle/ Nora Engström

– Det är tänkt att räddningsverket också får hjälp av frivilligorganisationer då det är frågan om så stora jobb. Oberoende hur mycket oljebommar räddningsverket har så har vi 14 000 kilometer strandlinje i skärgården. Alltså kan man förstå att det omöjligt kan räcka till, säger Huovila.

– Tidigare har också praktiska övningar i oljebekämpning ordnats i Pargas och säkert borde något sådant ordnas igen här i vår skärgård, säger Huovila.

I september 2022 ordnades det en internationell övning i oljebekämpning nära Raumo.

Kaksi fosforitakkista miestä työskentelee laivan kannella.
Bildtext Bild från övningen i oljebekämpning nära Raumo under hösten 2022.
Bild: Soila Ojanen / Yle