Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Varje afghansk kvinna och flicka får nu flyktingstatus – Migrationsverket: ”De utsätts för kategorisk förföljelse”

En afghansk kvinna iklädd blå burka bär på ett litet barn. Hon återvänder frivilligt från Pakistan till hemlandet.
Bildtext Kvinnors och flickors liv har försvårats avsevärt under de senaste 1,5 åren.
Bild: EPA/GHULAMULLAH HABIBI

Kvinnors och flickors status har försämrats markant i Afghanistan efter att talibanerna tog makten. Migrationsverket slår därmed fast att alla kvinnor i landet utsätts för kategorisk förföljelse och uppfyller kriterierna för asyl.

Migrationsverket har uppdaterat sina riktlinjer angående asylsökande från Afghanistan. Från och med nu ska alla asylsökande afghanska kvinnor och flickor beviljas flyktingstatus i Finland.

Enligt Migri utsätts kvinnor i Afghanistan för kategorisk förföljelse. För dem uppfylls kriterierna för flyktingstatus redan utifrån deras kön.

Får inte jobba, får inte gå till manlig läkare

Bakom Migrationsverkets beslut ligger den kombinerade effekten av sharialagarnas verkställande och andra åtgärder som talibanerna vidtagit som har försämrat kvinnors och flickors livsmöjligheter på ett väsentligt sätt.

Det har blivit svårt för kvinnliga medborgare att försörja eller utbilda sig och kvinnor kan ofta inte använda sig av hälsovårdstjänster. Läget har förvärrats under början av år 2023.

”Afghanska kvinnor har ganska allmänt beviljats asyl redan tidigare, men kön har varit en av många faktorer som har beaktats vid beslutsfattandet. Nu räcker det att vara kvinna för att beviljas asyl”, uppger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, i ett pressmeddelande.

Migri: Ingen afghan avlägsnas längre från Finland

Vad gäller alla afghanska asylsökande uppger Migrationsverket att man inte fattat några negativa beslut som skulle innebära avlägsnande från landet efter den 9 juli 2021.

Under 2022 fattades 612 beslut om asyl för afghaner, av vilka 511 var positiva. I de flesta fall beviljades asyl. I sju fall var det fråga om alternativt skydd och drygt hundra personer fick uppehållstillstånd på andra grunder, såsom individuella mänskliga orsaker.

Det fattades negativa beslut för 24 afghaner då kriterierna för internationellt skydd inte har uppfyllts och asylsökanden redan har haft något annat uppehållstillstånd i Finland. Ett negativt beslut har då inte lett till avlägsnande från landet.

Dessutom fanns det fall där exempelvis ansökningarna förfallit eller vars hantering hörde till något annat EU-land, uppger Migrationsverket.