Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inte lätt att hitta jobb åt partiellt arbetsföra, trots att många branscher är i stort behov av arbetskraft

Uppdaterad 17.02.2023 16:07.
Arbets- och näringsminister Tuula Haatainen, med korslagda armar, iklädd en klarröd kavaj.
Bildtext Arbetsminister Tuula Haatainen säger att hälsovården har en viktig roll i att få med långtidsarbetslösa i arbetslivet.
Bild: Markku Rantala / Yle

Lite flera partiellt arbetsföra har fått ett jobb på sistone, men läget är trots det utmanade. “Det är inte det lättaste ärendet att arbeta med” säger arbetsminister Tuula Haatainen (SDP).

Arbetsminister Tuula Haatainen säger att regeringen bland annat har förstärkt sysselsättningstjänsterna och grundat bolaget Jobbkanalen för att förbättra sysselsättningen för de mest svårsysselsatta.

Hon efterlyser nu ett engagemang från företagarnas sida. Företagen borde utnyttja Jobbkanalen i större utsträckning för att få den arbetskraft de behöver.

Då regeringen i onsdags ordnade en avslutningstillställning för sitt program för att förbättra arbetsförmågan efterlyste många en attitydförändring både bland allmänheten och bland företagare.

Direktör Hannu Mäkinen tog i sitt anförande bland annat ställning till att staten inte själv anställer personer med funktionsnedsättning, varför vet han inte.

– Det förvånar mig att statens ämbetsverk inte på något vis är i god dager i den här frågan. De rekryterar inte partiellt arbetsföra. Staten agerar mycket mindre ansvarsfullt i den här frågan än många större företag.

Mäkinen säger att det inte bara är den arbetslösa som påverkas av situationen, utan också den arbetslösas anhöriga. Arbetslöshet går lätt i arv.

Haatainen är nöjd med att kommunerna tar över sysselsättningstjänsterna

Sysselsättningstjänsterna ska flyttas över till kommunerna år 2025. Enligt arbetsminister Tuula Haatainen har antalet tjänster utökats med 40 procent för att hjälpa personer som har svårare att hitta ett jobb.

– I kommunerna finns också utbildningssektorn. Jag tycker att det nu är lättare att grunda ett ekosystem där man bättre kan hitta ett jobb för de arbetslösa och arbetskraft till företagen, säger Haatainen.

Efter att välfärdsområdena grundades vid årsskiftet är det enligt minister Haatainen viktigt att samarbetet mellan sysselsättningstjänsterna och hälsovården fungerar bättre.

Socialdemokraterna har i sitt valprogram som mål att lyfta sysselsättningen ytterligare till 80 procent. Enligt Tuula Haatainen kan målet nås om Finland följer den nordiska modellen, alltså utvecklar sysselsättningstjänsterna.

– Människorna ska få hjälp tidigare och bättre. Vi måste nå bättre ut till personer som är partiellt arbetsföra och långtidsarbetslösa.

Haatainen lyfter speciellt upp hälsovårdens roll då det gäller att få de långtidsarbetslösa med i arbetslivet. Det finns ofta hälsoproblem i bakgrunden.

Hon efterlyser också en förändring i arbetslivet så att personer som närmar sig pensionsåldern ska orka bättre högre upp i åldrarna.

17.2. klockan 16:04 korrigerades artikel med uppgifterna från att det var ministeriets tillställning till att det var regeringens avslutningstillställning.