Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lag om ogiltigförklaring av tvångsäktenskap igenom i riksdagen

Äktenskapscertifikat klipps itu med sax.
Bildtext När den nya lagen träder i kraft kan tvångsäktenskap ogiltigförklaras.

Riksdagen godkände i dag förslaget om att äktenskap där en part tvingats gifta sig ska ogiltigförklaras. Lagförslaget godkändes med rösterna 125-36. 38 ledamöter var frånvarande.

Till skillnad från vid skilsmässa återställs det civilstånd som makarna haft före äktenskapet. Vid skilsmässa registreras civilståndet ”frånskild”.

I fortsättning kommer äktenskap som ingåtts före 18 års ålder att erkännas bara av särskilt vägande skäl, om åtminstone någondera av makarna har varit bosatt i Finland när äktenskapet ingåtts.

AL: Tiotals tvångsäktenskap i Finland varje år

I Finland ingås årligen tiotals tvångsäktenskap, där invandrare inte själva får välja vem de gifter sig med. Den här uppskattningen gör Nasima Razmyar som är ordförande för organisationen Monika-Naiset, i en intervju för tidningen Aamulehti.

Med tvångsäktenskap menas äktenskap där en eller båda makar inte kunnat själv kunnat välja att gifta sig eller med vem hen gifter sig med. I Finland handlar det ofta om äktenskap som ingåtts utomlands av utlänningar. Det händer också att finländska ungdomar som har rötter i andra länder skickas utomlands för att giftas bort.

Ett tredje exempel som regeringen lyfte fram i sitt förslag är då en finsk medborgare ingår äktenskap med en utländsk kvinna. Äktenskapet ingås först i samförstånd, men sedan utnyttjas kvinnan ekonomiskt och sexuellt och på grund av hot och tvång har hon inte reella möjligheter att skilja sig.