Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Starkt resultat för Sparbanksgruppen: Stigande vinst och omsättning

Sparbanksgruppens omsättning och vinst växte år 2022. Rörelseintäkterna uppgick till 329,1 miljoner euro, när de året innan låg på 298,7 miljoner euro. Vinsten före skatt var 98,4 miljoner euro år 2022, och 89,9 miljoner euro året innan.

De stigande styrräntorna pekas ut som en huvudfaktor i det starka resultatet. Räntenettot steg med 11,3 procent. Det utgjorde över hälften av rörelseintäkterna, och drev upp vinsten.

”Räntebidraget ökade snabbare än vad vi förväntat oss och trots det svåra marknadsläget ökade provisionsintäkterna väl”, säger vd Karri Alameri i gruppens bokslutskommuniké och fortsätter: ”Kreditförlusterna var fortfarande låga och återspeglade ingen ökad ekonomisk osäkerhet.”

Gruppens starka resultat är fortsättningen i ett led av starka bankresultat från 2022, bland annat från Nordea och S-banken.

Inrikes

Sibbo planerar satsa 100 000 euro på ungas välmående

De senaste åren har det blivit allt oroligare bland barn och unga i Sibbo.

I april och maj har en mångprofessionell arbetsgrupp försökt hitta lösningar för att de unga ska må bättre.

Gruppen har undersökt hur man ska kunna göra större satsningar på barns och ungas välfärd.

Nu har kommundirektör Mikael Grannas föreslagit att Sibbo kommun ska öronmärka 100 000 euro för det här nästa år.

Den här summan ska ännu godkännas av kommunstyrelsen, men ska sedan gå till att hitta bra och fungerande sätt att satsa på ungas välmående i Sibbo.

Problem med autentisering av digitala studentexamensbetyg

Autentiseringen av de digitala studentexamensbetygen har tekniska problem, meddelar Studentexamensnämnden.

På grund av problemen går det för närvarande inte att ladda ner betyg från tjänsten Min Studieinfo.

Enligt nämnden är det oklart om problemet också rör betyg som laddats ner före i dag, måndag.

Digitala studentexamensbetyg togs i bruk den tredje juni. Nya studenter får fortfarande ett pappersbetyg också.