Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det kan bli helt förbjudet att ta med sig snus hem – allt kring rökning försvåras för att Finland ska vara rökfritt 2030

Snusdosor på hög i butikshyllan i Sverige.
Bildtext Social- och hälsovårdsministeriet föreslår totalförbud på införsel av snus.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Framöver ska en person ha fyllt 20 år för att få köpa, importera eller äga tobaksprodukter om ett betänkande blir lag. Det kan snart vara slutrökt hemma och på restaurangers uteserveringar och dessutom slut på all snusinförsel.

En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet föreslår kännbara skärpningar i tobakslagen. Arbetsgruppen vill att den kommande regeringen börjar främja åtgärderna i betänkandet genast i början av regeringsperioden.

Målsättningen är att Finland är fritt från tobaks- och nikotinprodukter år 2030, alltså om sju år. Hälsomyndigheterna påminner om att cirka 5 000 finländare fortfarande dör varje år för att de röker.

I praktiken eftersträvar ministeriet att mindre än fem procent av den vuxna befolkningen använder tobaks- eller nikotinprodukter dagligen år 2030. I nuläget röker tolv procent av personer i åldern 20–64 dagligen.

I den här frågan följer Finland flera andra länders exempel. I exempelvis Nya Zeeland kommer framtida generationer inte att kunna köpa tobak alls med stöd av antitobakslagen som förbjuder försäljning av tobaksprodukter till personer som är födda efter 1 januari 2009.

Samma åldersgräns som för starksprit

I betänkandet föreslås att åldersgränsen för rökning höjs med två år från nuvarande myndighetsålder 18 år.

Den som vill köpa eller importera cigarretter måste vara minst 20 år gammal. Det gäller för samtliga nikotinprodukter såsom nikotinvätska och tobakssurrogat. Däremot skulle exempelvis pipor och andra rökdon få säljas till 18 år fyllda personer.

Nikotinprodukter skulle inte få överlåtas eller förmedlas till personer under 20 år och tonåringar skulle inte ens få ha sådana i sin besittning.

Det föreslås att alla rökutrymmen på barer och restauranger försvinner, liksom på utskänkningsställenas uteserveringar.

Dessutom föreslås det rökförbud utomhus i friluftsbad, i nöjesparker, på idrottsplaner och på idrottsarenor.

Inget snus från Sverige längre

I lagförslaget ingår ändringar gällande snus. All införsel av snus, tuggtobak och luktsnus skulle förbjudas.

Arbetsgruppen vill att tobaksförebyggande arbete ska vara ett kriterium för att exempelvis idrottsorganisationer ska kunna få statsbidrag för verksamhet riktad till barn och unga, och där kommer också snuset in i bilden.

Bland förslagen ingår också andra kännbara skärpningar för införsel av tobaksprodukter. Framöver skulle en person skattefritt få ta in 40 cigarretter i stället för 200 från områden utanför EU.

Enklare att förbjuda rökning i husbolag

Vidare föreslås det att det i nya hyresförhållanden automatiskt ska ingå rökförbud i bostadslägenheten, på balkongen och utomhus.

Det föreslås också att bostadssamfundet med enkel majoritet ska kunna fatta beslut om att förbjuda tobaksrökning i bostadslägenheterna, på balkongerna och i motsvarande områden utomhus som används av husets invånare.

Detta ifall att röken kan sprida sig till de andra invånarnas bostäder.

Myndigheterna skulle få rätt att inspektera lägenheter mot invånarens vilja i fall då invånaren misstänks för att upprepade gånger ha brutit mot rökförbudet.

Källor: STT, Statsrådet, Duodecim

Diskussion om artikeln