Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors ska bygga nio kilometer till cykelväg för närmare 30 miljoner euro

Nu kan Helsingfors börja förbereda en ny sträcka för cykelvägen Norra Banan från Kottby station till kommungränsen mot Vanda.

Fullmäktige godkände på onsdagen översiktsplanen och kostnadsberäkningarna för cykelvägen.

Banan beräknas kosta ungefär 29 miljoner euro.

Dessutom godkändes en kläm som säger att staden ska utreda möjligheten att köpa mer mark i Mosabacka för att cykelvägen ska kunna göras ännu rakare än vad planerna hittills tillåtit.

Relaterat

Byggstart för cykelvägen till Kronvik i Vasa

Byggandet av cykelvägen till Kronvik i Sundom sätter igång inom några veckor.

Stadsmiljönämnden i Vasa beslöt vid sitt möte igår att ge lov för byggstart för cykelvägen som går längs Kronviksvägen, från Sundomvägen ut till Kronvik.

Den ursprungliga kostnadsberäkningen på 1,2 miljoner euro har spruckit, på grund av inflation och höjda kostnader för byggande beräknas cykelvägen nu kosta 1,8 miljoner euro.

Byggandet kommer att pågå ett par år. I år får man 650 000 euro och byggandet fortsätter 2024 och 2025 i den omfattning som budgetmedel ges.

De sista asfalteringsarbetena görs antagligen först 2025 efterom vägen kan behöva sätta sig ordentligt en vinter före den slutliga beläggningen.

En omväg tas i bruk nära Rävsundsbron vid månadsskiftet

En omväg tas i bruk på vägavsnittet mellan Kårlaxvägen och den tillfälliga rondellen nära Rävsundsbron, som ska förnyas.

Det här meddelar Trafikledsverket.

Omvägen tas i bruk så snart som möjligt i månadsskiftet augusti-september.

Omvägen byggs öster om Skärgårdsvägen på en cirka 500 meter lång sträcka från den tillfälliga rondellen i riktning mot Pargas.

Arrangemanget som nu träder i kraft är i bruk till slutet av 2024 och påverkar inte gång- och cykelvägarna.

Östra Strandgatan i Åbo avstängd för fordon fram till 25 augusti

Östra Strandgatan i Åbo fortsätter vara avstängd mellan Kvarnbrinken och Kaskisgatan fram till den 25 augusti. Vägarbetet och trafikarrangemangen kommer nu också att påverka området mellan Sotalaisgatan och Kvarnbrinken.

Östra Strandgatan har varit stängd för fordonstrafik sedan början av juli eftersom man ska bygga en ny cykelväg. Det görs också arkeologiska utgrävningar i samband med vägarbetet.

Tanken var att vägen skulle öppna upp för trafik igen den 4 augusti, men arbetet förlängdes med tre veckor.

Två cyklister på cykel.

Raseborg vill fortsätta satsningen på cykelrutter i staden

Nu är fokus på skyltar och cykelparkering.