Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nio år lång avfallstvist i Vasaregionen – olika tolkningar av lagen har gjort sitt

Sopbil fotad bakifrån, står stilla vid ett trafikljus, snöslask på marken.
Bildtext Ska kommunerna eller fastighetsägarna anlita transportbolag för brännbart avfall och slamavfall? Det råder det olika åsikter om i Vasaregionen.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Tvisten om vem som ska få anlita avfallstransporter i Vasaregionen är inne på sitt nionde år. Besvär mot de senaste besluten ligger i förvaltningsdomstolen, samtidigt som NTM-centralen gått in som övervakande myndighet.

Enligt avfallslagen är det kommunerna som ska sköta upphandlingen för avfallstransporter. Men om kommunerna uppfyller en rad kriterier kan fastighetsägarna själva få anlita transportbolag, för såväl brännbart avfall som för slamavfall. Alla krav ska vara uppfyllda enligt lagen, det räcker inte med att en del uppfylls.

De här hör till Vasaregionens avfallsnämnd:

  • Vasa

  • Korsholm

  • Vörå

  • Storkyro

  • Malax

  • Korsnäs

Johan Håkans (SFP) som är ordförande för Vasaregionens avfallsnämnd säger att lagen ger avfallsnämnden rätt att låta fastighetsägarna själva anlita transportbolag för avfall och slamavfall.

– Det står i avfallslagens 37:e paragraf, vilket vi hänvisar till att kommunerna kan ge rättighet åt fastighetsägaren att konkurrensutsätta båda transporterna. Vi hänvisar till att vårt samarbetsområde är jättestort. Vi har stad, landsbygd, glesbygd, skärgård. Det skulle vara hopplöst att sätta allt i en enda klimp, det går bara inte, säger Johan Håkans.

Enligt avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst som har avfallsnämnden som arbetsgivare, uppfyller inte kommunerna de krav som lagen ställer för att fastighetsägarna ska få anlita bolag själva. Hon berättar att det är olika problem på slamsidan och avfallssidan.

– Om jag nu lyfter upp något så på slamsidan är det att man inte med säkerhet kan veta att slammet far till rätt mottagningspunkt. Det finns aktörer som inte har tillstånd att transportera slam som gör det, säger Enell-Öst.

Bland de krav som inte uppfylls, för att kommunerna ska kunna tillåta fastighetsägarna att själva anlita transport för brännbart avfall, finns att kunder på vissa områden inte har några valmöjligheter utan det finns bara ett företag som de är tvungna att anlita.

– Då är frågan till vilket pris de får avfallshanteringen, om det inte finns några andra alternativ än det här ena, säger Enell-Öst.

Kvinna står intill en trappa i en korridor och tittar in i kameran.
Bildtext Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst har svårt att sia om framtiden, men hon tror att de är på slutrakan med det nio år långa ärendet.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

NTM-centralen vill se ändring i fattade beslut

För ett år sedan fattade avfallsnämnden beslut om att det är fastighetsägarna själva som får anlita transportbolag för brännbart avfall. Senare fattades ett liknande beslut gällande slamavfall.

Just nu ligger tre besvär inne för behandling i förvaltningsdomstolen, två mot beslutet som gäller transporterna av brännbart avfall och ett som gäller slamavfall.

Den senaste vändningen i historien är att Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) den 30 januari skickade ett brev till avfallsnämnden där man uppmanar nämnden att riva upp sitt beslut och besluta att låta kommunerna upphandla transport för brännbart avfall och slamavfall, så som lagen stipulerar. Enligt brevet skulle besked lämnas in till NTM-centralen den sista februari.

NTM-centralen är övervakande myndighet och kan ge böter om avfallsnämnden inte följer uppmaningen om att ändra beslutet.

När nämnden skulle behandla ärendet hade Camilla Enell-Öst skrivit beredningen så att nämnden skulle ändra sitt beslut, enligt NTM-centralens uppmaning. Men efter omröstning, som slutade 6-5, fattades beslutet att begära tilläggstid och ett förtydligande från NTM-centralen.

Det var ordförande Johan Håkans som föreslog att man skulle begära tilläggstid.

– Om du får en sådan uppmaning från NTM-centralen kan du inte bara säga ”nä vi tänker inte göra något”. Vi har gjort allt rätt, vi behöver få tilläggstid. Nu väntar vi på utslag från förvaltningsdomstolen gällande de ärenden som det gäller och när vi får det kan vi ge svar åt NTM-centralen att uppenbarligen har det gått si eller så. Vi vet inte hur deras utslag blir, säger Johan Håkans.

– I det här fallet är jag ganska övertygad om att vi inte riskerar något vite, men om vi inte gör något är vi på hal is, fortsätter Håkans.

Det blev omröstning, så nämnden är delad?

– Det är beklagligt att vi inte kan vara enhälliga. Var och en måste bilda sig en uppfattning när de har läst beredningen och det respekterar jag, det är inte fråga om det. Vi är alla representanter för våra kommuner så vi måste komma ihåg att se vad vår kommun har för vilja här, säger Håkans.

Man står utomhus i snöslask och tittar in i kameran.
Bildtext Johan Håkans (SFP) vill se att ärendet får ett slut och att avfallsnämnden får arbetsro.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Päivi Karttunen, som har hand om ärendet på NTM-centralen, meddelar per e-post till Yle Österbotten att hon inte kan kommentera fallet innan tiden för avfallsnämnden att svara på brevet gått ut och det gör det den sista februari.

Många utredningar genom åren

Avfalls- och slamtransporterna har diskuterats och varit uppe för beslut ända sedan 2014. Genom åren har en hel del utredningar gjorts och det är långa beredningstexter inför varje möte.

– Inget beslut har någonsin blivit taget utan det är bara utredningar efter utredningar efter utredningar. Jag förstår att samhället inte kan stå och trampa i all evighet bara för att vi håller på med en massa utredningar. Min vilja är att vi ska få något beslut, så att transportbolagen kan arbeta i fred och satsa på sin maskinpark, säger Håkans.

Angående utredningarna säger Camilla Enell-Öst att resultaten av dem har visat att kraven som ställs för att fastighetsägarna själva ska få anlita transporter inte uppfylls.

– Det har varit många svängar och det har utretts i många skeden. Båda ärendena har varit en gång tidigare i förvaltningsdomstolen och nu då igen i förvaltningsdomstolen. Tiden som de här ärendena ligger i förvaltningsdomstolen drar också ut på tiden, säger Enell-Öst.

Borde avfallslagen vara tydligare?

– På kommunal nivå är lagen inget som vi kan påverka, vi ska efterfölja lagen. Avfallsnämnden är en myndighet och vi ska tillämpa lagstiftningen och följa lagstiftningen, inte hitta sätt att bryta mot lagen, säger Enell-Öst.

Kommunalt ordnat i stor del av landet

Såväl Johan Håkans som Camilla Enell-Öst har fått en hel del respons på frågan om transporterna.

Vad är det som gör det till en så känslig fråga?

– Jag vet inte vad det är, om avfallshantering ligger så varmt om hjärtat för folk att det är viktigt att de själva ska få välja företag. Fakta är att då situationen är som den är har vi flera företag som kör av och an på ett litet område. Har man kommunalt ordnat så är det en som tar allas avfall på en gång, säger Enell-Öst.

Camilla Enell-Öst berättar att i största delen av landet, där det bor mycket folk, är det kommunerna som anlitar transportbolagen för avfall och slam.

– Nu ändrar avfallslagen från och med i sommar och då blir det ännu mer kommunalt ordnat genom lagen direkt. Till största delen är det kommunalt ordnad avfallstransport i Finland, säger Enell-Öst.

Samtidigt säger Johan Håkans att han inte förstår tanken att det ska bli jämlikt genom att låta kommunerna, eller i det här fallet avfallsbolaget Stormossen, upphandla transporterna.

– Det är min sak att när jag har anlitat ett transportbolag, som kommer efter mitt avfall, har jag avtalat om ett pris. Om jag känner att jag skulle behöva konkurrensutsätta det kan jag fråga av två, tre transportbolag att så här har jag det ställt, hur mycket kostar det och sen får jag välja det billigaste. Skulle allt det här gå till Stormossen skulle det bara vara att gilla läget, säger Håkans.

Väntar på nästa steg

Johan Håkans säger att förvaltningsdomstolen aviserat att i februari eller mars kan det komma beslut om de besvär som gäller transporterna.

– Jag skulle vilja se att det kommer tillbaka och konstaterar att vi har gjort rätt. Att livet går vidare och slipper de här otaliga besvären, säger Håkans.

Camilla Enell-Öst säger att bollen nu ligger hos NTM-centralen och de väntar på vad som händer tillnäst därifrån.

Tror du att det här kommer att pågå flera år framöver?

– Förhoppningsvis inte, förhoppningsvis är vi på slutrakan med det här ärendet hur som helst, säger Enell-Öst.

Diskussion om artikeln