Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Halalslakt får inte förbjudas i Finland, anser grundlagsutskottet

Regeringen arbetar för fullt med att få igenom en ny djurskyddslag, som ska heta lagen om djurens välmående. I den nya djurskyddslagen finns ett förslag om att förbjuda blodavtappning av djur innan djuret blivit ordentligt bedövat eller avlivat.

Nu säger ändå grundlagsutskottet att det fortsättningsvis måste vara tillåtet att utöva slakt på religiösa grunder, såsom halalslakt. Grundlagsutskottet säger därför att skrivelserna i lagförslaget måste ändras.

Den nuvarande lagstiftningen tillåter slakt på religiösa grunder där blodavtappningen börjar samtidigt som bedövningen.

Källa: STT-Yle

Inrikes

Labore: Finland på väg in i en konjuktursvacka

Finland är på väg in i en konjunktursvacka, bedömer forskningsinstitutet Labore. Men redan nästa år börjar ekonomin växa igen.

Enligt Labores prognos minskar bruttonationalprodukten i år med 0,3 procent.

Nästa år växer den med närmare en procent och året därpå ännu mer.

I år äter den höga inflationen upp lönepåslagen, men nästa år ökar köpkraften igen.

Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg stängde sina dörrar

Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg har stängts på onsdagen.

Ryssland krävde i juli att det finska generalkonsulatet stängs senast i slutet av september. I samband med det utvisades nio finländska diplomater, enligt uppgifter från ryska nyhetsbyrån Tass var det en motreaktion till att Finland utvisat nio ryska diplomater.

Konsulatet i S:t Petersburg slutade betjäna besökare redan i början av september.

Finland har i sin tur hävt tillståndet för Rysslands generalkonsulat i Åbo. Det stänger senare i veckan.

I dag nådde ett medborgarinitiativ om att stänga Rysslands konsulat på Åland de 50 000 underskrifter som normalt krävs för att det ska tas upp i riksdagen.

Enligt MTV Uutiset kan initiativet ändå inte tas upp eftersom det inte är frågan om en lagmotion eller lagberedning.

Yle inleder två omställningsförhandlingar – upp till 23 personer kan sägas upp

Yle inleder två omställningsförhandlingar den 6 oktober.

En av omställningsförhandlingarna inleds på enheterna Sport och evenemang samt Kreativt innehåll och medier. Omstruktureringen omfattar totalt 164 personer och upp till 10 personer kan sägas upp.

I det andra fallet handlar det om Yles scenografiverkstad i Helsingfors. Scenografiverkstadens lokal kommer att rivas år 2025, och en del av verksamheten flyttas till Tammerfors.

Yle planerar att lägga ner sin scenografiverksamhet i Helsingfors i slutet av år 2024 och i stället köpa in fler externa tjänster. Samtliga 13 personer som förhandlingarna rör kan komma att sägas upp.

En person tankar sin bil.

Blir bränslet dyrare eller inte? Experten svarar

Distributionsskyldgihet, biobränsle och skattelättnader. Hur blir det med bensinen?