Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Från plast till kartong på snabbmatsställen, men det räcker inte – EU vill förbjuda engångsförpackningar

Skräp med engångskartong som det varit snabbmat i.
Bildtext Engångsförpackningar från snabbmatsrestauranger är svåra att återvinna i dagsläget, eftersom största delen av dem slängs i blandavfallet.
Bild: Antti Haanpää / Yle

EU vill bli av med engångsbehållare på restauranger före år 2030. Det betyder i praktiken att även snabbmatsrestauranger måste få ett system där man kan diska kärlen och återanvända dem. Alla är inte nöjda med förslaget.

Sedan augusti 2021 har engångsplast varit förbjudet inom EU, men man har ändå kunnat använda kartongprodukter med ett plastskikt om det funnits en märkning att produkten innehåller plast.

Det här har lett till att speciellt snabbmatsrestauranger övergått från engångsplast till de här kartongprodukterna. Men snart räcker det här inte.

EU vill ta i med hårdhandskarna för att minska på avfallet inom unionen. Om inget görs beräknas den totala mängden förpackningsavfall öka från 78 miljoner ton år 2018 till 92 miljoner ton 2030, och hela 107 miljoner ton år 2040. Nästan hälften av det här avfallet skulle vara papper och kartong.

EU-kommissionen föreslår därför att alla förpackningar ska vara återvinningsbara från och med den 1 januari 2030. Engångsförpackningar för livsmedel och drycker ska inte heller få finnas och användas i restauranger och kaféer för måltider på plats efter år 2030. Små företag kunde få undantag.

Det här betyder i praktiken att det måste finnas kärl som man kan diska och återanvända för restaurangernas och kaféernas kunder.

En hand som håller i en take away-mugg.
Bildtext Take away-muggar drabbas också. År 2030 ska 20 procent av take away-drycker serveras i återanvändbara behållare. År 2040 ska andelen öka till 80 procent, om EU-kommissionen får igenom förordningen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Några av EU-kommissionens förslag för att minska förpackningsavfall

Finlands regering har hört branschen som inte accepterar ett fullständigt förbud

EU-kommissionens förordning har tagits upp till behanding inom regeringen, och man har hört bland annat jord- och skogsbrukssektorn samt livsmedelssektorn och andra viktiga intressegrupper.

I det uttalande som gått till riksdagen är man överlag positiv till förordningen, men anser till exempel att det borde vara möjligt att frångå förbudet mot engångsförpackningar i serveringen på kaféer och restauranger ”om det finns andra ändamålsenliga alternativ med bättre totala miljökonsekvenser”.

Grönsaker i plastförpackning till försäljning i ett snabbköp
Bildtext Statsrådet är överlag positivt till förordningen, men påpekar att om man vill minska på förpackningsavfallet så får det inte leda till ökat matsvinn.
Bild: Yle / Ester von Weissenberg och Ella Henrichson

Branschen anser att det räcker med återvinning

EU-kommissionens förslag tas inte väl emot av företag inom förpackningsindustrin. Motståndet är hårt och många skogsföretag är ytterst kritiska till förändringen.

Förpackningsföretaget Huhtamäkis verksamhet är nästan helt baserad på engångsförpackningar och Metsä Board och Stora Enso, som tillhör Metsä Group, har sett kartong som ett lönsamt alternativ till papperstillverkningen.

Yles reporter Hannele Muilu tror att lobbyarbetet kommer att bli intensivt i riksdagen, när experternas utfrågning börjar på tisdag. Branschen framhåller nämligen att återvinning räcker för att bromsa det växande avfallsberget och att man inte bör begränsa användningen av engångsförpackningar.

Bland annat Antro Säilä, verkställande direktör för Finlands förpackningsförbund, påpekar att det inte finns några uppgifter om hur många gånger man kan använda återanvändbara kärl.

Han påpekar också att diskningen skulle leda till en ökad användning av vatten och diskmedel. Och från Frankrike, där man förbjudit engångsbehållare i början av året, har han hört att många behållare stjäls.

Dessutom vill han framhålla att kartong lätt kan återvinnas som material, att fibrerna klarar 5-10 återanvändningar.

– Vi går mot ett cirkulärt ekonomisamhälle, där avfall är råvara för nästa etapp. Fiber är en väl cirkulerad råvara, säger Säilä.

Forskare sågar branschens försvar av status quo

Någon som inte tror på branschens lobbying är Esa-Jussi Viitala, specialforskare vid Naturresursinstitutet. Han påpekar att de siffror och argument branschen använder sig av är hämtade från en livscykelstudie som branschen beställt, och där man kunnat ändra data och komma med specifika antaganden för att få önskat resultat.

– Det kan vara så att återvinning i dagsläget orsakar mer utsläpp än en engångsbehållare, men målet är år 2040. Då kan utsläppen vara väldigt annorlunda, säger Viitala.

Enligt Viitala tar studien inte alls hänsyn till den nedskräpning som orsakas av engångsförpackningar. Förlust av biologisk mångfald på grund av skogsavverkning till förpackningsindustrin ingår inte heller.

Viitala påpekar också att den här återvinningen som branschen betonar inte fungerar för take away-produkter.

– Kartongmuggar, förpackningar för hamburgare osv. brukar hamna direkt i blandavfallet, eftersom de slängs någonstans längs vägen. De är också smutsiga, vilket gör återvinningen betydligt svårare.

Därför tror Viitala att marknaden inte kommer att minska förpackningsavfallet utan EU-reglering.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yles artikel Kohta saatat juoda pikaruokapaikoissa aiempien asiakkaiden käyttämästä mukista, koska EU haluaa kieltää kertakäyttöastiat, skriven av Hannele Muilu. Artikeln har bearbetats av Jasmine Urwäder.