Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hamnens yta i Karleby kan tredubblas

En stor utvidgning av hamnen i Karleby är på gång. Miljökonsekvensbedömningsprocessen är redan inledd och där ser man på utvecklingsmöjligheter fram till 2050-talet.

Enligt planen skulle hamnens yta tredubblas och trafikmängderna fyrdubblas jämfört med förra året.

Utvidgningen kräver miljontals kubikmeter fyllnadsmassa.

Investeringsbesluten görs tillsammans med kunder när behov finns och från hamnens sida vill man vara ute i god tid.